منطقه آزاد تجاری Free Trade Zone

:: منطقه آزاد تجاری Free Trade Zone

طبق تعریف سازمان جهانی گمرک

نهادی است ، تشکیل شده از قلمروهای گمرکی اتحادیه ای از کشورها که در وضعیت خود دارای ویژگی های زیر است 

- حذف حقوق گمرکی در مورد محصولاتی که مبداء آن در هریک از کشورهای منطقه است.

- هر کشوری تعرفه گمرکی و قانونی گمرک خود را حفظ می کند.

- هر گشور / منطقه در موضوعات مربوط به گمرک و سیاست اقتصادی خود مختار است.

- تجارت مبتنی است بر اعمال قواعد مبداء ، با در نظر گرفتن تعرفه های گمرکی متفاوت و ممانعت از انحراف یا شکست تجارت.

- حذف مقررات محدود کننده تجارت در داخل منطقه آزاد تجاری.

منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهمنطقه آزاد تجاری Free Trade Zone
برچسب ها : منطقه ,گمرکی ,تجارت ,گمرک ,آزاد تجاری ,منطقه آزاد

ضوابط ورود دارو

:: ضوابط ورود دارو

ضوابط ورود دارو  


  شرایط ورود دارو


ورود هر نوع دارو از خارج از کشور توسط بخش خصوصی و یا دولتی و ترخیص آن ازگمرکات کشور و عرضه و فروش آنها در داخل کشور مستلزم اجازه قبلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ مجوزهای لازم است. 

ورود هر نوع دارو مطابق فهرست اعلام شده از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو پس از انجام مراحل ثبت و و اخذ رأی از کمیسیون قانونی مجاز می باشد. 


 شرایط وارد کننده دارو


1- هر شخصیت حقوقی می تواند پس از اخذ موافقت اصولی جهت واردات داروی ساخته شده از اداره کل نظارت بر امور دارو و با رعایت ضوابط ثبت و ورود دارو، اقدام نماید. 


2- وارد کننده می باید در قالب شرکت اساسنامه و روزنامه رسمی آن شرکت با ذکر موضوع واردات داروی ساخته شده را به اداره کل نظارت بر امور دارو ارائه نماید. 


3- شرکت وارد کننده باید بتواند نمایندگی انحصاری کارخانه یا کارخانجات معتبر و مشخصی را ارائه نموده و یا اجازه فروش انحصاری محصولات دارویی آن کارخانه را در ایران داشته باشد.


4- شرکت وارد کننده می باید یک نفر دکتر داروساز واجد شرایط را به عنوان مسئول فنی معرفی نماید.


5- شرکت وارد کننده پس از اخذ موافقت اصولی می تواند نسبت به معرفی داروی مورد نظر مطابق فهرست داروهای ایران با ذکر مشخصات دارو (نام ژنریک – نام تجارتی – شکل و دوز دارویی- نام کمپانی سازنده – نام کمپانی دارنده پروانه ساخت محصول و کشور مبداء) اقدام نماید.


6-شرکت وارد کننده می باید مدارک ثبت را (بشرح آتی) پس از تأیید درخواست واردات دارو یا داروهای مورد نظر به اداره کل نظارت بر امور دارو ارائه نماید.


7-شرکت وارد کننده می تواند با یکی از شرکتهای پخش سراسری قرارداد پخش منعقد یا نسبت به توزیع داروهای خود مطابق ضوابط ابلاغی اقدام نماید. 


8- شرکت وارد کننده جهت معرفی و تبلیغات در مورد داروهای وارداتی خود ملزم به رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.


ضوابط ثبت و ورود دارو توسط شرکتهای وارد کننده دارو (بخش خصوصی)


مدارک مورد نیاز به منظور ثبت و ورود دارو (به زبان انگلیسی و تایپ شده) به شرح ذیل می باشد:


1- اصل برگ نمایندگی انحصاری از کمپانی سازنده یا اجازه فروش انحصاری محصولات داروئی آن کمپانی در کشور ایران.


2- اصل گواهی (Certificate of a pharmaceutical product) CPP صادره از مرجع قانونی داروئی کشور مبداء (Drug Regulatory Authority) با تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور.

CPP می باید طبق ساختار پیشنهادی از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) حاوی اطلاعات کاملی در خصوص نام ژنریک ، نام تجارتی، شکل و دوز داروئی، فرمولاسیون کامل، ثبت و فروش در مبدأ، نام و آدرس کارخانه سازنده، شماره و تاریخ پروانه ساخت، نام کارخانه دارنده پروانه ساخت، نام کشور مبدأ، وضعیت کارخانه سازنده از لحاظ رعایت اصول GMP و ترجیحاً همراه با summary of product characteristics باشد. 

3- اصل فهرست کشورهای خریدار محصول که در آن اطلاعاتی از جمله: نام ژنریک ، شکل و دوز دارویی، نام کشورهای خریدار محصول ، نام تجارتی به فروش رسیده در آن کشورها، شماره ثبت در آن کشورها، تاریخ ثبت در آن کشورها، تاریخ شروع مصرف، تاریخ قطع مصرف (در صورت قطع مصرف) دقیقاً ذکر شده و به تأئید مرجع قانونی داروئی کشور مبدأ (D.R.A) و یا کشور خریدار رسیده باشد. 


4- فهرست شعب کارخانه سازنده با ذکر آدرس دقیق هر یک از آنها.


5- نمونه به تعداد کافی جهت ارائه به آزمایشگاه کنترل دارو به همراه برگ آنالیز، پرونده لازم و استانداردهای مربوطه و ارائه پاسخ قابل قبول آزمایشگاه کنترل دارو. 


6- فرم تکمیل شده تقاضای واردات دارو توسط کارخانه سازنده (DrugImporting application form)


7- ارائه DMF (Drug Master File)


8- فرم تکمیل شده قیمت دارو توسط شرکت واردکننده دارو در 2 نسخه  با تائید مدیر عامل شرکت وارد کننده


9- فرم ارزیابی پرونده داروهای وارداتی که توسط مسئول فنی شرکت وارد کننده به دقت تکمیل و مورد تائید قرار گرفته باشد.


10- در صورت لزوم ، بازدید GMP از کارخانه سازنده محصول انجام خواهد پذیرفت.

پس از ارسال و بررسی مدارک فوق و عنداللزوم ارسال نمونه به آزمایشگاه و دریافت پاسخ قابل قبول از آزمایشگاه کنترل دارو، چنانچه موارد ذیل رعایت شده باشد مراتب به کمیسیون قانونی ارجاع می گردد:

الف – داروی مورد نظر با همان نام تجارتی و از همان کارخانه ای قابل قبول است که در کشور مبداء به فروش رسیده و سابقه مصرف داشته باشد. 

ب- داروی مورد نظر با همان نام تجارتی در کشورهای دیگر علاوه بر کشور مبداء نیز به فروش رسیده و مصرف گردد. 

ج- شرکتهای خصوصی مجاز به واردات محصولات Brand می باشند. 

د- ثبت دارو میباید از منابع معتبر در کشورهای عضو اروپای متحد ، ایالات متحده آمریکا، کانادا، سوئیس، استرالیا و ژاپن انجام پذیرد.


تبصره:

در صورتیکه پیشنهاد ثبت خارج از موارد مندرج در بند «ج» و «د» صورت پذیرد، با ارائه کلیه مدارک ذیل موضوع قابل بررسی خواهد بود:


1- ارائه گواهی GMP از مرجع داروئی کشور مبدأ و تائید GMP سازنده از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

2- ارائه تائیدیه های مراکز معتبر بین المللی (نظیر FDA، TGA، EMEA و...) 

3- صادرات داروی مورد نظر به کشورهای مندرج در بند «د»

پس از بررسی مدارک فوق و تائید کمیسیون قانونی موضوع به شرکت وارد کننده اعلام خواهد شد. در این مرحله لازم است شرکت وارد کننده نسبت به پرداخت هزینه ثبت بر اساس قانون اقدام نموده و متعاقب آن شماره (Iran Registration code) IRC اعلام خواهد شد. پس از آن ارائه پروفرم طبق ضوابط مربوطه (که شرح آن در ادامه آمده است) از سوی شرکت واردکننده بلامانع خواهد بود.


تذکر 1: ترجمه فارسی بروشور و بسته بندی با تائید یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی و مسئول فنی شرکت وارد کننده می باید به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارائه گردد. هر گونه مسئولیت در خصوص مندرجات بروشور ترجمه شده و بسته بندی بر عهده شرکت وارد کننده می باشد. 

تذکر2: درج شماره IRC بر روی بسته بندی دارو به همراه ارائه بروشور و بسته بندی فارسی و انگلیسی هنگام واردات دارو الزامی است.


ضوابط بررسی پروفرم


1- نام ژنریک – نام تجارتی – شکل و دوزاژ دارو می باید در پروفرم درج شده و مطابق فهرست داروهای ایران و DMF تائید شده ، باشد. 

2- نام و آدرس دقیق کارخانه سازنده و کشور مبداء در پروفرم ذکر شده و با مدارک ارسالی مطابقت داشته باشد. 

3- دارو با همان شکل و دوز دارویی از همان منبع می باید پاسخ آزمایشگاه کنترل دارو را دارا باشد. 

4- نوع بسته بندی دارو در پروفرم ذکر شده و با DMF مربوطه مطابقت نماید. 

5- Shelf life محصول دقیقاً ذکر شده و محصول مورد نظر از Shelf life مناسبی در زمان حمل برخوردار باشد (حداقل مدت Shelf life بعد از حمل باقی مانده باشد.)

6- پس از بررسی کیفی از سوی مسئول فنی شرکت در ظهر سه نسخه از پروفرم ارسالی، صحت مندرجات پروفرم با مهر و امضاء مسئول فنی شرکت می باید تائید شده باشد.

7- تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت دارو با تائید امور مالی معاونت غذا و دارو.


ضوابط بررسی فاکتور و صدور مجوز ترخیص

کلیه شرکتهای وارد کننده به شرط رعایت موارد ذیل می توانند نسبت به ارائه فاکتور جهت ترخیص داروی وارداتی اقدام نمایند.

1- فاکتور دارویی که ثبت سفارش و پروفرم آن قبلاً از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو پذیرفته شده، قابل قبول می باشد. بدیهی است چنانچه کالا بدون انتقال ارز وارد شده باشد می باید قبلاً به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو رسیده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت بر عهده وارد کننده خواهد بود. 

2- ارائه فاکتور در 3 نسخه که صحت کلیه مندرجات آن به تأیید مسئول فنی شرکت وارد کننده دارو رسیده باشد. 

3- ارائه اصل نسخه متقاضی پروفرم مربوطه 

4- مشخصات پروفرم (شماره و تاریخ پروفرم) دقیقاً در فاکتور قید شده باشد. 

5- در فاکتور نام تجارتی ، نام ژنریک، دوز دارو، شکل داروئی، نام کمپانی سازنده محصول و کشور مبداء دقیقاً ذکر گردیده و با مندرجات پروفرم مربوطه و DMF مطابقت نماید. 

6- شماره سری ساخت محموله وارداتی و نیمه عمر قفسه ای (Shelf life) قابل قبول دقیقاً در فاکتور ذکر شده باشد (حداقل در هنگام حمل دارو دو سوم مدت Shelf life باقی مانده باشد ) و در صورت عدم درج این موارد در فاکتور ارائه packing list حاوی اطلاعات مذکور الزامی است (در packinglist شماره و تاریخ فاکتور می باید دقیقاً ذکر گردد).

7- ارائه اصل گواهی برگ آنالیز مبداء از سوی کمپانی سازنده جهت کلیه سری ساختهای ارسالی طبق فاکتور و یا packing list حاوی مشخصات و اطلاعات لازم (پیوست شماره5)

8- چنانچه در فرمولاسیون محصول طبق DMF موادی به کار رفته که نیاز به اطمینان از عدم آلودگی به BSE/TSE (مانند منیزیم استئارات، ژلاتین ، پلی سوربات 80 و...) باشد، تکمیل فرم شماره 6 در خصوص تائیدکتبی سلامت محصول طبق آخرین دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو توسط مسئول فنی شرکت وارد کننده الزامی است.

9-پس از صدور مجوز ترخیص داروهای بیولوژیک با توجه به رعایت کلیه موارد فوق الذکر توزیع منوط به ارائه مدارک مورد نیاز و رعایت ضوابط مربوطه طبق آخرین دستورالعمل های ابلاغی ، خواهد بود. 


ضوابط مربوط به مسئولیت فنی شرکتهای وارد کننده دارو 


1- کلیه شرکتهای وارد کننده باید دارای مسئول فنی داروساز واجد شرایط باشند.

2- مسئول فنی دکتر داروساز است که توسط مدیر عامل شرکت به اداره کل نظارت بر امور دارو معرفی و پس از تائید کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) موضوع ماده 20 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی آشامیدنی، پروانه مسئولیت فنی برای وی صادر گردد. 

3- شرایط احراز صلاحیت مسئول فنی: 

الف - تابعیت ایران

ب - عدم سوء پیشینه کیفری

ج - پروانه دائم داروسازی

د- دارا بودن اطلاعات علمی لازم در خصوص وظایف فنی مربوط که به تأیید اداره کل نظارت بر امور دارو رسیده باشد.

ه – نداشتن اشتغال موظف در سایر پست ها و مشاغل در ساعات پذیرش مسئول فنی

4- شرح وظایف مسئول فنی:

الف – بررسی و تائید مفاد کلیه مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات بر اساس ضوابط

ب- هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات باید توسط مسئول فنی پیگیری و نتیجه به اداره کل نظارت بر امور دارو اعلام گردد. 

ج- ارائه و تائید گواهی های مورد نیاز وزارت بهداشت برحسب ضرورت

د- با توجه به اینکه مسئولیت پیشبرد اجرایی اصلاحات درخواستی در رفع نواقص به عهده شرکت وارد کننده میباشد مسئول فنی باید اقدامات اصلاحی و برنامه زمان بندی جهت رفع نواقص را در مهلت مقرر به اطلاع مدیر عامل و اداره کل نظارت بر امور دارو برساند. 

ه- اعمال نظارت بر اجرای ضوابط سفارش دارو به گونه ای که کیفیت دارو و بسته بندی مورد سفارش طبق مشخصات پذیرفته شده در DMFبوده و کلیه موازین، آئین نامه ها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رعایت شده باشد.

و- مسئول فنی باید با اصول (Good storage practice) GSP و (practice Good distribution) GDP در نگهداری و توزیع دارو آشنایی کامل داشته که از آن جمله عبارتند از:

- بررسی و اطلاع از شرایط حمل و نقل و بسته بندی دارو 

- نظارت و بررسی شرایط رطوبت و حرارت هوا در انبار 

- نظارت و بررسی سیستم ایمنی در انبار 

- نظارت بر اعمال روش های صحیح انبارداری و آموزش لازم به پرسنل 

- نظارت بر سیستم Recall برای جمع آوری احتمالی داروهای توزیع شده و احتمالاٌ مرجوعی و معیوب و در صورت لزوم ارائه گزارش به اداره کل نظارت بر امور دارو 

-نگهداری نمونه های داروهای وارداتی از هر سری ساخت به تعداد کافی برای 3 سری آزمایش کامل و زمان نگهداری تا یکسال بعد از انقضاء تاریخ مصرف دارو خواهد بود. 

- اطلاع رسانی به دست اندرکاران حرف مختلف پزشکی براساس ضوابط مربوطه

- علاوه بر بایگانی کل که شرکت ، مسئول ایجاد آن است مسئول فنی موظف است مدارک زیر را نگهداری نماید: 

1 ) مدارک لازم برای اثبات اعمال نظارت های مربوطه 

2 ) مدارک رسیدکی به شکایات ، پیگیری ، ارجاع موارد به واحدهای مربوطه و نتایج اقدامات انجام شده

3 ) بخشنامه های جاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

4 ) آمار واردات هر سال و ضایعات


* تخلفات: 

هرگونه تخلف در انجام وظایف مسئول فنی توسط کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و نتایج کتباً به مسئول فنی ابلاغ می شود و درصورت عدم ارائه دلائل قابل قبول از سوی مسئول فنی ، موضوع جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو) موضوع ماده 20 مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ارجاع می گردد. 


ضوابط ورود دارو توسط شرکت های وارد کننده دولتی 

مدارک مورد نیاز به منظور واردات داروهایی که از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو به شرکتهای وارد کننده اعلام می گردد (داروهای برنامه ای) (به زبان انگلیسی و تایپ شده) بشرح زیر می باشد: 

1) اصل گواهی (Certificate of apharmaceutical product)CPP صادره از مرجع قانونی داروئی کشور مبدأ (DrugRegulatory Authority) با تأئید سفارت جمهوری اسلامی ایران. 

CPP می باید طبق ساختار پیشنهادی از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) (پیوست شماره1) حاوی اطلاعات کاملی درخصوص نام ژنریک، نام تجارتی ، شکل و دوز داروئی، فرمولاسیون کامل، ثبت و فروش در مبدأ ، نام و آدرس کارخانه سازنده ، شماره و تاریخ پروانه ساخت ، نام کارخانه دارنده پروانه ساخت ، نام کشور مبدأ ، وضعیت کارخانه سازنده از لحاظ رعایت اصول GMP و ترجیحاً همراه با Summary of product characteristics باشد. 

2) اصل فهرست کشورهای خریدار محصول که در آن اطلاعاتی از جمله: نام ژنریک ، شکل داروئی ، دوز داروئی، نام کشورهای خریدار محصول، نام تجارتی به فروش رسیده در آن کشورها، شماره ثبت در آن کشورها، تاریخ ثبت در آن کشورها، تاریخ شروع مصرف، تاریخ قطع مصرف (درصورت قطع مصرف) دقیقاً ذکر شده باشد با تأئید مرجع قانونی داروئی کشور مبدأ (D.R.A) و یا کشور خریدار. 

3) شعب کارخانه سازنده با ذکر آدرس دقیق هر یک از آنها. 

4) نمونه به تعداد کافی جهت ارائه به آزمایشگاه کنترل دارو به همراه برگ آنالیز، پرونده لازم و استانداردهای مربوطه (طبق راهنمای پیوست) و ارائه پاسخ قابل قبول آزمایشگاه کنترل دارو. 

5) تکمیل و ارائه Drug Importing Application Form توسط شرکت سازنده که به تأئید مسئول واحد Quality Assurance کارخانه سازنده رسیده باشد.

6) فرم ارزیابی پرونده داروهای وارداتی که توسط مسئول فنی شرکت وارد کننده به دقت تکمیل و مورد تأیید قرار گرفته باشد. 

7) ارائه DMF (Drug Master File) در صورت لزوم 

8) بازدید GMP در صورت لزوم از کارخانه سازنده محصول انجام خواهد پذیرفت. 

* تذکر: ترجمه فارسی بروشور و بسته بندی با تأئید یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی و مسئول فنی شرکت وارد کننده می باید به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارائه گردد. هرگونه مسئولیت درخصوص مندرجات بروشور ترجمه شده و بسته بندی بر عهده شرکت وارد کننده می باشد ضمناً ارائه بروشور بسته بندی فارسی و انگلیسی هنگام واردات دارو الزامی است.


منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهضوابط ورود دارو
برچسب ها : دارو ,شرکت ,ارائه ,کننده ,مسئول ,نظارت ,وارد کننده ,شرکت وارد ,امور دارو ,کارخانه سازنده ,بسته بندی ,مرجع قانونی داروئی ,کشورهای خریدار محصول ,مح

customs broker

:: customs broker

Person who is licensed by the local customs, after passing an examination that covers a broad range of knowledge including customs law, customs classification, customs tariff schedule, import and export regulations, shipping procedures, trade documentation, etc. He or she acts as a professional-agent for an importer or exporter, prepares and submits all documents for clearing goods through customs, and is paid customs-brokerage. Called customhouse broker in the US. See also Broker.

منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهcustoms broker
برچسب ها : customs ,broker

مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نحوه صدور آنها:

:: مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نحوه صدور آنها:

مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نحوه صدور آنها:

 

هدف: هدف از تدوین این مجموعه ارائه ضوابط، مقررات قوانین مربوط به صدور پروانه های بهداشتی (‌تاسیس، مسئول فنی ،بهره برداری، ساخت) و مجوزهای گشایش و ترخیص کالاهای وارداتی بمنظور اطلاع رسانی متقاضیان و آشنایی بیشتر آنان در تهیه مدارک لازم و تسریع بیشتر در انجام این امور و همچنین ایجاد وحدت رویه اجرایی در تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور، می باشد. امید است برای همکاران محترم و تمام مراجعین و متقاضیان مفید واقع شود.

 

تعاریف: مجوز بهداشتی به پروانه تاسیس، مسئول فنی ،بهره برداری و ساخت، همچنین مجوز ورود، ترخیص و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، اطلاق می شود.

 

1-           پروانه تاسیس:‌ به مجوزی اطلاق می شود که پس از صدور پروانه بهره برداری صنعتی یا کارت شناسائی یا پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع یا جهاد و براساس اصول و ضوابط مربوطه، که قبلا هماهنگ شده است، توسط معاونت غذا ودارودانشگاه، صادر می شود.

2-         پروانه مسئول فنی: مسئول فنی به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید، در کارگاهها و کارخانجات، با مدارک تحصیلی حداقل، کارشناسی باشد. موسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه ساخت، بایستی دارای مسئول فنی تائید شده از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده، و پروانه مسئولیت فنی را اخذ کرده باشند.

3 -         پروانه بهره برداری: برای واحد تولیدی، درصورت داشتن شرایط و ضوابط، از نظر تجهیزات و امکانات و پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی، صادر می شود.

4-          پروانه ساخت: پروانه ساخت به مجوزی اطلاق می شود که فرمول ساخت تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده و زمانی صادر می شود که پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری صادر شده باشد.

5-         مجوز ورود کالا: مجوز است که بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و در صورت تکمیل مدارک مربوطه، توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات تابعه، برحسب مورد، پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم، صادر می شود و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر، به کشورمی باشد.

6-         مجوز ترخیص کالا: مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تائید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی، برابر مقررات مربوطه، صادر می شود.

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری:

 

1- درخواست کتبی به عنوان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مربوطه

2- ارائه تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنایع یا ادارات تابعه یا در موارد مربوطه، از وزارت جهاد .

 3- تکمیل و ارائه فرم تاسیس ( که توسط اداره نظارت، تحویل متقاضی می شود. ضمنا کلیه صفحات فرم مذکور، پس از تکمیل، باید به تایید مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی رسیده و ممهور به مهر دانشگاه مربوطه باشد.)

 4- نشانی کامل محل ( با رسم کروکی )

 5- ارائه کروکی نقشه محل با ذکر متراژ کلیه قسمتهای مختلف ( سالن تولید، بسته بندی، انبار مواد اولیه، انبار محصولات ساخته شده، آزمایشگاه، سرویسهای بهداشتی کارگران و غیره). کروکی می بایست در محل توسط کارشناسان مربوطه بررسی و درصورت تائید، مهرو و امضاء شود.

 6- ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت ( اگر موسسه، شرکت باشد) و ارائه روزنامه رسمی،

 7- هرگونه تغییر نام، تغییر محل، تغییر نوع تولیدات و غیره لازم است در پروانه صادره از طرف اداره کل صنایع یا جهاد کشاورزی اصلاح و تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه مزبور ارائه گردد.

 8- ارائه تصویر تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ( بغیر از شهرهای صنعتی ) در پاره ای موارد با توجه به نوع محصول که اثرات سوء بر محیط اطراف داشته باشد.

9- ارائه تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع محصول و در صورت نیاز .

 10- بازدید از موسسه، جهت تکمیل فرم بهره برداری که می تواند همزمان با بررسی کروکی موضوع بند 5 باشد.

 11- تطبیق موسسه با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به هر نوع محصول .

  12- تائیدیه کارشناس و یا کارشناسان بازدید کننده درقسمت مربوطه، ضمنا کله نسخ باید ممهور به مهر اداره نظارت و مسئول مربوطه باشد.

 13- در مواقع اصلاح یا تغییر خطوط پروانه های تاسیس و بهره برداری، ارائه مدارک مربوطه به بندهای یکم، دوم، سوم، پنجم و نیز اصل پروانه ها تاسیس و بهره برداری، جهت اصلاح ضروریست .

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی:

الف – مدارک تحویلی توسط موسسه:

1- ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظام وظیفه

 2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه، یک نسخه

 3- تصویر مدارک تحصیلی ( ارائه درسی و واحدهای گذرانده شده در دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در صورت نیاز)

 4 - پنج قطعه عکس 4x6 .

 5- مشمولین طرح نیروی انسانی، بایستی معافیت از طرح یا گواهی مبنی برگذراندن طرح مذکور را از اداره کل تامین نیروی انسانی، ارائه نمایند. ( فارغ التحصیلان از سال 58 به بعد مشمول طرح می باشند. )

 6- ارائه تاییدیه ارزش تحصیلی صادره توسط دانشگاه مربوطه، در مورد فارغ التحصیلان خارج از کشور، تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در مورد دانش آموختگان دانشگاه آزاد، تاییدیه از سازمان مرکزی دانشگاه واقع در خیابان پاسداران، نیستان نهم ضروریست .

 7- برای فارغ التحصیلان رشته های دبیری، در صورت کسب موافقت قبلی این اداره کل یا ارائه حکم قطعی بازنشستگی الزامیست .

 8- ارائه اصل پروانه مسئول فنی قبلی و استعفای قطعی ایشان، درخصوص موسساتی که مسئول فنی آنها، تغییر می کند الزامیست .

 9- ارائه گواهی طی دوره کارآموزی در صنعت مربوطه توسط مسئول فنی الزامی میباشد.

 10- مدارک فوق بانضمام نامه کتبی می بایست از طرف موسسه مربوطه، به اداره نظارت بر مواد غذایی مربوطه ارسال و طی آن، مسئول فنی را معرفی نمایند.

تبصره – در مورد بند 8، چنانچه فرد واجد شرایط، قبلا مسئول فنی بوده و طی مدت یک ماه استعفا داده و از سوی موسسه دیگری معرفی می شود، گواهی عدم سوء پیشینه ارسال تاییدیه ارزش تحصیلی و ریز نمرات ضروری نمی باشد.

 

ب -  مدارکی که توسط ادارات تابعه، در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، پس از تائید و مطابقت با چارت مسئولین فنی، تکمیل خواهد شد:

 

1- اخذ کلیه مدارکی که در بند الف، اشاره شد.. 2- تحویل فرمهای مربوط به مسئولین فنی

 

2-1- برگ سوگند نامه مسئول فنی و موسسه و سرمایه گذار ( دارای تائیدیه امضاء توسط دفتر خانه اسناد رسمی )‌  2-2- قرارداد استخدامی بین کارخانه و مسئول فنی و برگ پرسشنامه مسئول فنی  تبصره- کلیه مدارک فوق، باید توسط مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تائید شده و ممهور به مهر دانشگاه مربوط باشد.

 

مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه ساخت:

 

1- دارا بودن پروانه تاسیس و بهره برداری و پروانه مسئول فنی

 2- تکمیل وارائه فرم درخواست صدور پروانه ساخت ( تکمیل و امضاء شده توسط مسئول فنی )

 3- ارائه فرم برچسب با مطالب مندرج بر روی آن

 4-ارائه تصدیق ثبت نام نهایی محصول

5- ارائه فیش بانکی، جهت صدور پروانه، مطابق تصویب نامه هیات وزیران که برحسب مورد اعلام می شود.

 6- درخصوص تمدید پروانه های ساخت ارائه اصل پروانه های ساخت، قبلی و رعایت مفاد بند 1 و 2 و 3 و 4 الزامی است.

 

مدارک لازم، جهت صدور مجوز واردات مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

 

جهت ورود کالاهای مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که برطبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، ورود آنها بلامانع می باشد. ابتدا متقاضی مدارک ذیل را تکمیل و ارائه می نماید:

1- سه نسخه پیش فاکتور(پروفروما)‌ اصل، بانضمام دو برگ تصویر آن .

 2- اصل اوراق ثبت سفارش تکمیل شده بانظمام یک برگ تصویر صفحه اول آن

 3- آنالیز معتبر مرتبط با پروفرم کالا شامل مشخصات کامل فیزیکی، شیمیائی و در صورت لزوم، مشخصات میکروبی

 4- پیش نمونه درصورت لزوم

 5- درصورت داشتن سابقه ورود کالا با همان مشخصات قبلی ( تولید کننده و آنالیز کالا )‌، تصویر پیش فاکتور سابقه، ضمیمه میگردد ( در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است )‌چنانچه کالا (‌اسانس، رنگ، مواد افزودنی و نگهدارنده ) در یک واحد تولیدی خاص مورد مصرف دارد می بایستی تصویر پروانه ساخت، که نام کالای فوق در آن درج گردیده باشد، نیز ارائه گردد .

پس از بررسی آنالیز و مطابقت آن با استانداردهای ملی یا منابع معتبر خارجی از قبیل WHO وBP.USP و غیره، مجوز ورود، صادر خواهد شد.

 

مدارک لازم، جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

 

جهت صدور مجوز ترخیص، متقاضی می بایست، مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید:

 

1- فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن )‌

 2- اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌

3- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

 4- اصل برگ آنالیز، بانضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.

 

ضوابط ورود کالاهای فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی:

مدارک مورد نیاز:

الف – ارائه اوراق ثبت سفارش ب – ارائه اصل فرمولاسیون، با آنالیزکالا، به مهر و امضای تولید کننده، دارای مطالب زیرباشد:

 

1-           با تاریخ جدید صادر شده و حاوی کلیه اطلاعات علمی مورد نیاز باشد .

2-         درج نوع و شماره استاندارد بکار رفته در تولید کالا

 

ب- ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده  د- ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبداء، با تائید سفارت جمهوری اسلامی، در هنگام ترخیص با مشخصات ذیل:

 

1-           شماره و تاریخ فاکتور 2- نام و مشخصات کامل کالا به همراه شماره سری ساخت

 

ج- هر واحد از کالاهای واردات، دارای مشخصات زیر به فارسی باشد:

 

تاریخ تولید و انقضاء، سری ساخت، فرمولاسیون، کشور تولید کننده و درصورت لزوم، دستور مصرف .

 

تبصره:‌ در صورتیکه کالاهای وارداتی، درایران دارای استاندارد ملی باشد، باید فرمولاسیون کالا، حداقل منطبق با استاندارد ملی بوده و چنانچه در موارد خاص، برای کالای وارداتی، استاندارد ملی تدوین نشده باشد، لازم است اطلاعات کامل و دقیق، توسط وارد کننده، ارائه و موضوع در کمیته علمی مربوطه، بررسی و تصمیم گیری شود.

 

نحوه صدور مجوزهای بهداشتی:

1-           پروانه تاسیس: پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون، براساس پروانه های بهره برداری صنعتی که از طرف وزارت صنایع و یا جهاد کشاورزی صادر شده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایرمدارک که قبلا اعلام شد، به این معاونت ارسال می شود و با توجه به رای کمیته فنی، مورخ 6/6/79 که به معاونت غذا ودارو دانشگاه تفویض اختیار گردیده، صادر می شود و در مواد خاص، در کمیته فنی مطرح و پس از تایید کمیته، صادر می گردد.

 

2-         پروانه بهره برداری:‌ پروانه بهره برداری، پس از صدور پروانه تاسیس، یا بطور همزمان و در صورت داشتن شرایط ضوابط مربوطه از نظر امکانات، ماشین آلات و تجهیزات و ارسال فرم بهره برداری و نیز تائید شرایط فنی و بهداشتی موسسه، در معاونت غذا و دارو دانشگاه صادر میشود.

پروانه مسئول فنی: پروانه مسئول فنی، پس از بررسی و تطبیق مدارک تحصیلی با چارت تصویب شده و با توجه به رای مورخ 6/6/79 و 17/7/79 کمیته فنی، که به مدیر کل اداره نظارت برمواد غذایی و بهداشتی تفویض اختیارشده، صادر میشود و در موارد خاص، در کمیته فنی مطرح و درصورت تائید صادر می گردد .

توضیح اینکه – پروانه های تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی، دارای یک شماره می باشند.

 

نحوه صدور و تمدید پروانه ساخت:

 

4- پروانه ساخت: پروانه ساخت موسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه ها تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی صادر میگردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی و بهداشتی، مورد تایید بوه و پس از مطابقت فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط مربوط، پروانه ساخت صادر و از اولین سری تولید، نمونه برداری شده و پس از تایید آزمایشگاه، اجازه توزیع داده می شود

اعتبار پروانه های ساخت، در حال حاضر 5 سال از تاریخ صدور می باشد. در پروانه ساخت، نام محصول، مشخصات بسته بندی، وزن خالص، مواد متشکله، نام و مشخصات تولید کننده و …. قید می گردد.

 

4-1-  تمدید پروانه ساخت: کلیه مراحل تمدید پروانه ساخت، همانند صدور پروانه ساخت است، که در بند 4 به آن اشاره شده است و برای تمدید پروانه ساخت، در صورتیکه فرمول مندرج در آن تفاوتی با فرمول قید شده در پروانه ساخت قبلی نداشته باشد دانشگاهها، می توانند راسا اقدام نمایند و چنانچه فرمول محصول، تغییر نماید. از طریق اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی، اقدام می شود.

4-2- تغییر فرمول مندرج در پروانه ساخت: در مورد محصولاتی که تغییر فرمول داشته باشند کلیه مراحل مندرج در بند 4 لازم الاجرا است .

4-3-تغییر اوزان و تغییر نام محصول: متقاضیانی که قصد تغییر در اوزان یک محصول را دارند، بایستی مراتب را به اداره کل نظارت یا ادارات نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استانها، اعلام و مجوز دریافت نمایند. برای تغییر نام محصول، ارائه تصدیق ثبت نام جدید، اصل پروانه ساخت قبلی و فیش بانکی، برابر تصویب نامه هیات وزیران، الزامی است.

4-4- نحوه ارسال مدارک: به منظور تسریع در امر صدور پروانه های یاد شده و درصورت آمادگی، موسسه مربوطه می تواند، مدارک مربوط به تاسیس، بهره برداری، مسئول فنی و ساخت را، همزمان تکمیل و از طریق اداره نظارت مربوطه به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ارسال دارند، در غیر این صورت، پس از آمادگی در هر مرحله، درخواست صدور همان پروانه را بنماید.

 

5-   نحوه صدور مجوز چاپ برچسب: مجوز چاپ برچسب، برای محصولات مشمول قانون، که دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تائید باشند، صادر می گردد. برابر ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی م برچسبهای محصولات مشمول قانون مذکور، بایستی دارای مشخصات زیر، به زبان فارسی و خوانا باشند:‌

1- نام و آدرس موسسه سازنده

2- نام محصول

 3- مواد متشکله

4- شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت

 5- سری ساخت

 6- تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف

 7- جمله ساخت ایران روی برچسب، درج شده باشد.

 8- وزن خالص . بدیهی است، در مواردی که مجوز برچسب صادراتی داده می شود این مطلب می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول، درج شود، مشروط به آن که، منحصرا برای صادرات باشد.

نحوه صدور گواهی بهداشت، برای صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

جهت صدور گواهی بهداشت، برای محموله های مواد غذایی و بهداشتی به دو صورت زیر، اقدام می گردد:‌

1-           موسساتی که دارای پروانه های ساخت بهداشتی، بالاخص پروانه ساخت معتبر باشند، باستناد پروانه ساخت، گواهی بهداشت، صادر می شود. گاهی بنا به تشخیص کارشناسی و در صورت لزوم، از محموله صادراتی نمونه برداری و پس از تائید آزمایشگاه، اقدام به صدور گواهی بهداشت می شود.

2-         در مورد موسساتی که به صورت سنتی، مشغول به کار هستند و دارای کد بهداشتی بوده و فاقد پروانه های بهداشتی می باشند، پس از بازدید از محموله صادراتی و درصورت لزوم نمونه برداری و پس از تایید آزمایشگاه، گواهی بهداشت صادر خواهد شد. 

 

منبع : سایت بهداشت محیط ایران 

http://www.environmentalhealth.ir


منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهمجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نحوه صدور آنها:
برچسب ها : پروانه ,بهداشتی ,ارائه ,ساخت ,صدور ,مسئول ,پروانه ساخت ,بهره برداری ,مواد غذایی ,صدور پروانه ,آشامیدنی، آرایشی ,غذایی، آشامیدنی، آرایشی ,مواد غ

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

:: چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی


بااتکا به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان وعزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در

مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافتـه و

با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان

اسلام و با تعامل سازنده وموثر در روابط بین الملل. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی

خواهد داشت :

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی وتاریخی خود و متکی به اصول اخلاقی و ارزشهای

اسلامی، ملی وانقلابی و با تأکید بر: مردم سالاری دینـی، عـدالت اجتمـاعی، آزادی هـای مشـروع، حفـظ

کرامت و حقوق انسان ها و بهـره منـد از امنیـت اجتمـاعی و قضـایی، برخـوردار از دانـش پیشـرفته، توانـا

درتولید علم وفناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی وسـرمایه اجتمـاعی در تولیـد ملـی. امـن، مسـتقل و

مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت، برخوردار از سلامت،

رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مسـتحکم خـانواده وبـه

دور از فقر، فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

فعال، مسئولیت پذیر، ایثار گر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجـدان کـاری، انضـباط، روحیـه تعـاون

وسازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب ونظام اسلامی وشکوفایی ایران ومفتخر به ایرانی بودن.

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی وفرهنگی در سطح آسیای جنوب غربی ( شامل: آسـیای میانـه،

قفقاز، خاورمیانه وکشورهای همسایه ) باتأکید بر جنبش نرم افزاری وتولید علم، رشـد پـر شـتاب ومسـتمر

اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه ورسیدن به اشتغال کامل.

الهام بخش، فعال وموثر در جهان اسلام با تحکیم الگـوی مـردم سـالاری دینـی، توسـعه کارآمـد، جامعـه

اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری واجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی ومنطقه ای بر اسـاس تعـالی

اسلامی واندیشه های امام خمینی (ره ) دارای تعامل سازنده وموثر با جهان براساس اصول عزت، حکمـت

و مصلحت

منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهچشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
برچسب ها : اسلامی ,جهان ,وموثر ,اقتصادی، ,انداز ,اصول ,سازنده وموثر ,تعامل سازنده ,جهان اسلام ,اقتصادی، علمی ,تعامل سازنده وموثر

پیزو الکتریک

:: پیزو الکتریک

پیزو الکتریک در واقع به دسته ای از مواد گفته می شود که در اثر حرکت مکانیکی از خود الکتریسیته تولید کرده و بلعکس در اثر تحریک الکتریکی از خود حرکت مکانیکی ایجاد می کنند. خاصیت پیزوالکتریسیته به گروهی از مواد تعلق دارد که در سال ۱۸۸۰ به وسیله پیروژاکوپ کوری در طی مطالعات آنها بر روی آثار فشار بر روی تولید بار الکتریکی در کریستال های کوارتز، کهربا و نمک راچل (Rochelle salt)، کشف شد. در سال ۱۸۸۱ واژه ی Piezoelectricity توسط w.Hankel برای اولین بار برای نامگذاری این اثرات پیشنهاد شد. البته اثر معکوس این خاصیت توسط Lipmann از قوانین ترمودینامیک استنباط شد. در سه دهه ی بعد، همکاری های فراوانی در انجمن های علمی اروپا در زمینه ی پیزو الکتریسیته انجام شد واژه ی میدان پیزو الکتریسیته بوسیله آنها استفاده شد. البته کارهای انجام شده بر روی رابطه ی میان الکترومکانیکی مختلط با کریستال های پیزوالکتریک در سال ۱۹۱۰ انجام شد و اطلاعات آن به صورت یک مرجع استاندارد است.

به هرحال پیچیدگی علم مربوط به مواد پیزوالکتریک باعث شد که کاربردهای این مواد تا چند سال قبل رشد پیدا نکند. لانگوین ات آل در طی جنگ جهانی اول مبدل التراسونیک پیزو الکتریکی ساخت. موفقیت او باعث ایجاد موقعیت های استفاده از مواد پیزوالکتریک در کاربردهای زیر آبی شد. در سال ۱۹۳۵، Scherrer , Busch خاصیت پیزوالکتریک پتاسیم دی هیدروژن فسفات (KDP) را کشف کردند. خانواده ی پیزوالکتریک های پتاسیم دی هیدروژن فسفات اولین خانواده ی عمده از مواد پیزوالکتریک و فرو الکتریک بود که کشف شده بود. در طی جنگ جهانی دوم، تحقیقات در زمینه ی مواد پیزوالکتریک بوسیله ی آمریکا، شوروی سابق و ژاپن بسط داده شد. محدودیت های ساخت این مواد از تجاری شدن آنها جلوگیری می کرد اما این مسأله نیز پس از کشف باریم تیتانات و سرب زیرکونا تیتانات (PZT) در دهه های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ برطرف شد. این خانواده از مواد خاصیت دی الکتریک و پیزوالکتریک بسیار خوبی داشتند علاوه بر این خانواده قابلیت مناسب شدن و استفاده در کاربردهای خاص را بواسطه ی دپ کردن آنها با عناصر دیگر، دارند. تا این تاریخ، PZT یکی از مواد پیزوالکتریک پر کاربرد است. این نکته قابل توجه است که بیشترین سرامیک های پیزوالکتریک تجاری در دسترس (مانند باریم تیتانات و PZT) ساختاری شبیه به ساختار پرسکیت (Perovskite) با فرمول CaTiO3 دارند.به دلیل انحصار تگنولوژی کریستال هایی که در صنعت ساخت هد استفاده میشود بسیار پیچیده بوده و تنها چند کشور قادر به ساخت این محصولات می باشند که از بزرگترین تولید کنندگان ژاپن و آمریکا و انگلستان می یاشند.


مقدمه

اثر پیزو الکتریک ، قابلیت بعضی مواد است برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی. تولید اختلاف پتانسیل الکتریکی در برخی بلورهای نارسانا مثل کوارتز تحت کشش یا فشار. علامت پتانسیلهای دو وجه بلور در دو حالت فشردگی یا کشیدگی معکوس هم ارزند و هر چه میزان فشار کشش بیشتر باشد، اختلاف پتانسیل تولید شده بیشتر است. اثر معکوس پیزو الکتریک نیز در این معنی تغییر شکل آنها بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو وجه روبروی آنهاست. اگر دو وجه روبرویی در یک هر یک از این بلورها را به اختلاف پتانسیل متناوب الکترکی وصل کنیم، تغییر شکل متناوبی در آن رخ می‌دهد و به ارتعاش در می‌آید.


سیر تحولی و رشد


اثر پیزوالکترکی چنانچه گفته شد توانایی برخی مواد می‌باشد که برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی مکانیکی است، این اثر را برادران کوری ، پی‌یر و ژاک کوری ، در دهه 1880 کشف کردند. موادی که این پدیده را از خود بروز می‌دهند مواد پیزو الکترکی نامیده می‌شوند. اثر پیزوالکترکی در انواع بسیاری از مواد از جمله تک بلورها ، سرامیکها ، بسپارها و مواد مرکب دیده می‌شوند. فعالیت پیزوالکتریکی در اکسیدهای نسوز بس بلور در تیتانیوم باریوم (BT) کشف شد و در دهه 1950 اثرهای پیزوالکتریکی درمحلول جامد تیتانات زیرکونات سرب (PbT) کشف شد. 


اثر مستقیم و معکوس پیزو الکتریک


وقتی ماده‌ای پیزو الکترکی تحت تأثیر مکانیکی (به صورت انبساط یا انقباض) قرار می‌گیرد، مقداری بار الکتریکی در سطح آن ظاهر می‌شود. این بار به تولید میدان الکتریکی و پتانسیل متناظر با آن می‌انجامد. برعکس ، در پی اعمال میدانی الکتریکی ، با مقادیر گرانش مکانیکی روبرو می‌شویم. اثر اول به اثر سیستم و اثر دوم به اثر معکوس موسوم است. جهت گیری (قطعیت) و مقادیر بار و پتانسیل ایجاد شده اثر مستقیم ، به جهت و بزرگی نیروی اعمال شده نیست به بعضی جهتهای بلور شناختی ماده بستگی دارد.


وقتی نیروی مکانیکی ناپدید می‌شود، بار تولید شده نیز از بین می‌رود و وقتی جهت کرنش وارونه شود قطبیت نیز وارونه می‌شود. بدین ترتیب در پاسخ به کرنش نوسان کننده با ولتاژی نوسانی روبرو می‌شویم که جهت و اندازه کرنشی ایجاد شده از طریق اثر معکوس نیز بستگی به جهت و اندازه میدان الکترکی اعمال شده دارد. شدت اثرهای مستقیم و معکوس در هر ماده‌ای با ثابت پیزوالکتریکی آن d مشخص می‌شود. نسخه دیگر شدت این اثر برای هر ماده ، ثابت جفت شدگی الکترومکانیکی k است. مربع این ثابت برابر است با کسری از انرژی مکانیکی که می‌تواند به انرژی الکتریکی تبدیل شود، یا نسبت انرژِی الکتریکی به انرژی مکانیکی. 


کاربرد اثر مستقیم پیزو الکتریک


اثر مستقیم در وسایل راه اندازی و اثر غیر مستقیم در دریاچه‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال ، از مواد پیزو الکتریک برای تولید و آشکارسازی امواج صوتی در هوا (در بلندگوها ، میکروفونها) یا در آب استفاده می‌شود. در سونارها ، ماهی یابها و عمق یابها از تأخیر زمانی بین تولید تپ صوتی در دریافت علامت باز تابیده آنرا برای اندازه گیری فاصله تا جسم ورود استفاده می‌کنند. این روش همچنین با استفاده از امواج فراصوتی با بسامدهای زیاد (بیشتر از 20KHz) در تصویرگیری پزشکی و بررسی غیر تخریبی مواد در تشخیص شکستگیهای و نقصهای داخلی نیز بکار می‌رود. 


کاربرد امواج فراصوتی در مواد پیزو الکتریک


به علت تضعیف اندک امواج فراصوتی در بیشتر مواد جامدات و مایعات ، می‌توان از این امواج برای کاوش در اعماق بسیاری از مواد استفاده کرد. از امواج فراصوتی برابر تمییز کردن و صیقل دادن نیز بهره گیری می‌شود. از تشدید بلورهای پیزو الکتریک در حال ارتعاش ، برای کنترل دقیق بسامد در رادیوها و ساعتها هم استفاده می‌شود. امواج فراصوتی سطحی در مواد پیزوالکتریک را در پردازنده‌های سیگنال قیاسی ، مانند صافیهای نوار گذار و صافیهای تراکم تپ ، بکار می‌گیرند. مواد پیزو الکتریک ، همچنین در شتاب سنجها و وسایل استقرار دقیق مولدهای شب در فندکهای اجاق گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. 


ارتباط اثر پیزو الکتریک با ساختار مولکولی مواد


اثر پیزو الکتریک با ساختار مواد ارتباط دارد. وقتی مرکز بارهای مثبت ماده اندکی از مرکز بارهای منفی فاصله بگیرد، یک دو قطبی حاصل می‌شود، این پدیده در موادی رخ می‌دهد که ساختار بلوری آنها نامتقارن است. در بعضی مواد با گشتاور دو قطبی دائمی روبرو می‌شویم که نتیجه‌ای از عدم تقارن ذاتی در ساختار بلوری است. ولی در مواد دیگر برای ایجاد گشتاور دو قطبی باید کرنشی مکانیکی پدید آورد. از سی و دو بلور ، بیست و یک عدد از آنها فاقد مرکز تقارنند. بیست عدد از آنها خاصیت پیزو الکتریسیته از خود بروز می‌دهند. ده تای دیگر برای نشان دادن گشتاور دو قطبی نیاز به کرنش مکانیکی دارند. وقتی فاصله بین بارهای مثبت و منفی بر اثر کرنش مکانیکی نغییر کند میدان الکتریکی ناشی از دو قطبی تغییر می‌کند و بار روی الکترود تغییر می‌کند. این فاصله را همچنین می‌توان با اعمال میدان الکتریکی تغییر داد که به پیدایش کرنشی مکانیکی منجر می‌شود.

 

وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما


موادی که گشتاور دو قطبی دائمی دارند اثرات پیزو الکتریک (پیدایش بارا لکتریکی بر اثر گرمایش یکنواخت) و فرو الکتریک (تغییر جهت دو قطبی بر اثر میدان الکتریکی) نیز از خود بروز می‌دهند. چون گشتاور دو قطبی دائمی ممکن است حداقل دو جهت داشته باشد واکنشهای داخلی با ترکیب این جهت گیری متفاوت ممکن است به حداقل برسد. معمولا حوزه‌هایی (ناحیه‌هایی که در آنها تمام دو قطبیها در جهت خاصی سمتگیری می‌کنند) با جهت گیریهای دو قطبی متفاوت تشکیل خواهند شد. موادی که گشتاور دو قطبی دائمی دارند معمولا در دماهایی به ساختار تقارنی بالاتر که فاقد گشتاور دو قطبی دائمی است گذر می‌کنند. این دما را نقطه کوری می‌نامند، وقتی دما به طرف نقطه کوری افزایش می‌یابد، به شدت اثر پیزو الکتریک می‌یابد.  


وجود اثر پیزو الکتریک در تک بلور


اثر پیزو الکتریک در انواع بسیاری از مواد ، از جمله تک بلورها ، سرامیکها ، بسپارها و مواد مرکب دیده می‌شود. کوارتز یکی از متداولترین مواد پیزو الکتریک تک بلور است و پایداری دمایی بسیار خوبی دارد. ثابت پیزو الکتریک آن d = 2.3X10-12 و ثابت جفت شدگی آن k = 0 , 1 است. سال 1958 ، شاهد ظهور فرآیندی صنعتی برای ساختن بلورهای کوارتز بود. در موادی که تک بلور هستند، گشتاورهای دو قطبی که به جهتهای بلوری وابسته‌اند جهات مشخصی دارند.


در مواد بس ‌دانه‌ای (یا بیس بلور) ، محورهای بلور شناختی دانه‌های متفاوت بطور گسترده‌ای جهت دیگری شده است و دو قطبیها اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، مگر اینکه با اعمال میدانی الکتریکی برای همسو کردن دو قطبیها قطبیتی در ماده ایجاد شده باشد. عمل ایجاد قطبیت را همچنین می‌توان با اعمال میدان الکتریکی در دمایی بالاتر از نقطه کوری و سرد کردن مجدد و رساندن آن به نقطه کوری تا در جهت خاصی همسو شوند.


منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهپیزو الکتریک
برچسب ها : مواد ,پیزو ,الکتریک ,الکتریکی ,مکانیکی ,پیزوالکتریک ,پیزو الکتریک ,انرژی مکانیکی ,مواد پیزوالکتریک ,مواد پیزو ,قطبی دائمی ,تبدیل انرژی مکانیکی

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1731

:: قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1731


فصل اول – کلیات

ماده 1 - به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و

همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران که در این قانون

اختصاراً مؤسسه نامیده میشود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 2 - مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره

میشود.

تبصره - تشکیالت تحقیقاتی مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت

نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.

فصل دوم – موضوع

ماده 3 - وظایف مؤسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.

1 - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در

کشور.

2 - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، باال بردن کیفیت کاالهای تولید داخلی، کمک به

بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع.

3 - ترویج استانداردهای ملی.

4 - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.

5 - کنترل کیفی کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای

نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت باکاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای

بینالمللی.

6 - کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفکنندگان

و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورودکاالهای نامرغوب خارجی

7 - ترویج سیستم بینالمللی یکاها (SI )به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و

کالیبره کردن وسایل سنجش.

8 - آزمایش و تطبیق نمونه کاال با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات اظهار نظر مقایسهای

و صدور گواهینامههای الزم.

تبصره 1 - تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

تبصره 2 - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هستهای بر عهده دستگاه ذیربط

میباشد.

تبصره 7 - آزمایشگاههایی که تاییدیه الزم را از موسسه دریافت نموده باشند میتوانند در

رابطه با تطبیق ویژگی کاالها با استانداردهای ملی مربوطاظهار نظر نمایند.

تبصره 4 - آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی کاالها و

مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن(کالیبرهکردن) وسایل سنجش، به عنوان

آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته میشوند.

ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کاالهای ساخت داخل و

وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایزاهمیت میباشند اقدام و نتایج حاصل را جهت

اطالع عموم و مراجع ذیربط اعالم نماید.

ماده 5 - موسسه میتواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بستهبندی،

بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کاال به محلمصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای

مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و

ارائهخدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای

عالی استاندارد میرسد، فعالیت نماید.

تبصره - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صالحیت شرکتها و موسسات بازرسیکننده

داخلی و خارجی (سورویانس) میباشد.

ماده 6 - موسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کاالها و یا

بخشی از یک استاندارد و یا آیینهای کار را که از نظرایمنی حفظ سالمت عمومی و حصول

اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرفکننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی

ضروری باشد با تعیینمدتهای الزم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعالم نماید.

تبصره 1 - مؤسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیینهای کار و مهلت اجرای آنها را

در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمیدادگستری جمهوری اسالمی ایران و دو

روزنامه کثیراالنتشار آگهی و از طریق سایر رسانههای گروهی نیز به اطالع عموم برساند.

تبصره 2 - کیفیت مواد و کاالهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی 

و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملیجمهوری اسالمی ایران و یا استانداردهای

کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.

اولویت مواد و کاالها را شورای عالی استاندارد تعیین مینماید.

تبصره 7 - مؤسسه میتواند به منظور جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب و حفظ بازارهای

بینالمللی تدریجاً اجرای استاندارد کاالهای صادراتیو درجهبندی آن را اجباری نماید.

تبصره 4 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآوردههایی اجباری اعالم میگردد اعطاء

هر گونه تسهیالت به واحدهای تولیدکننده این قبیلفرآوردهها از سوی وزارتخانهها و سازمانهای

مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآوردهها از طریق رسانههای ارتباط جمعی منوط به

داشتنپروانه کاربرد عالمت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران خواهد بود.

تبصره 5 -شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کاال و

خدمات ) به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد( را

صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب

1 این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

ماده 3 - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین میگردد.

تبصره - تدوین استاندارد، نشر آگهیهای قانونی، اجرای استاندارد، عالمتگذاری و کنترل

استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی اینقانون است و مؤسسه تنها مرجع قانونی

انگگذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

ماده 8 - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهیهای

قانونی، عالمتگذاری و کنترل و نظارت و آزمایشادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع

مقررات کلی این قانون است.

ماده 9 - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کاالهایی اجباری اعالم شود، پس از انقضای مهلت

های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کاالهابا کیفیت پایینتر از استاندارد مربوط و

یا بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب

جرم و مراتبتعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو

سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکممحاکم صالحه محکوم

خواهند شد.


1

1387/9/18 مصوب اصالحی- 

تبصره 1 - عدم اجرای آیینهای کار اجباری پس از انقضای مهلتهای مقرر مشمول ضوابط این

ماده میباشد.

تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کاالهای وارداتی الزامی خواهد

بود.

تبصره 7 - مؤسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره

کاالهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا میشود،معمول دارد.

تبصره 4 - مؤسسه میتواند عالوه بر اعالم جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده

از مراجع قضایی، فرآوردههای خارج از استانداردو فاقد عالمت استاندارد را از مراکز تولید،

تمرکز، توزیع و فروش جمعآوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه

فرآوردههاابزار، ماشین آالت و وسایل تولید مربوط را موقتاً الک و مهر نمایند.

تبصره 5 - فرآوردههای موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و

کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیتمصرف )انسانی یا حیوانی( و

یا بهسازی و اصالح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتماالً معدوم

نمودن این قبیل فرآوردههامعین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی

معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن درچارچوب

قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای مؤسسه میرسد.

تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی

به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیالتالزم و تجربه کافی در رشتههای تولیدی مربوطه

باشند. چگونگی تأیید صالحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آییننامهای

خواهدبود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد میرسد.

ماده 11 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت،

ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش

قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و

امکاناتخاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید،و

اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی ازدویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به

عالوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد

و اوزان ومقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 11 - هر کس مشخصات فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا

ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بستهبندیمخصوص فرآوردههای استاندارد شده برای 

بستهبندی و عرضه و فروش فرآوردههای خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا

به هر کیفیتیدر قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری دخل

و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگریتحت همان عنوان عرضه کند و یا

به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآوردهها و

همچنین پروانه کاربردعالمت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا عالمت استاندارد

ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصوالت خود به کار برد، به حبس از ششماه تا دو سال

و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 12 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد

مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوممیشود:

1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس

تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزاینقدی.

2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس

تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.

3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس

تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.

4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و

سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرفکننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه

و خسارت مصرفکننده بر اساس قانون مجازات اسالمیو بر طبق حکم محاکم جبران میگردد.

ماده 17 - بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید،

بستهبندی تمرکز عرضه و فروش کاالها و یا خدماتمشمول استانداردهای اجباری وارد شده و

به بازرسی و نمونهبرداری بپردازند.

مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کاالهای مشمول استاندارد

اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان وکارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل

آورند و یا زانجام بازرسی و نمونهبرداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای

نقدی از پانصد هزارریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

ماده 14 - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه با کاالهای

استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، باشکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت 

مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد

شد.

ماده 15 - مؤسسه میتواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصالح را به عنوان

کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنهااستفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و

اختیارات و میزان حقالزحمه کارشناسان طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت

وزیران خواهد رسید.

ماده 16 - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام میدهد بر حسب طبقهبندی خدمات و به

موجب تعرفهای که رأساً تعیین و به تصویبشورای عالی استاندارد میرسد کارمزد متناسب

دریافت نماید.

ماده 13 - مؤسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای

مناسب دایر نماید.

تبصره 1 - کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از مؤسسه منتزع شده،

مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد.

تبصره 2 - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای مؤسسه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تایید موسسه مذکور دریافت نمایند.

تعرفه های موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و

2 تصویب شورای عالی استاندارد صورت می گیرد.

فصل سوم – ارکان

ماده 18 - ارکان مؤسسه عبارتند از:

1 - شورای عالی استاندارد.

2 - رییس مؤسسه.

3 -شورای عالی استاندارد

ماده 19 - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

1 - رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.

2 – وزرای بازرگانی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پُست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی،

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع ، فرهنگ و آموزش عالی، کار و


2

1385/2/6 مصوب اصالحی- 

امور اجتماعی ، کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، معادن و فلزات ، نفت، نیرو،

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل

کشور.

3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

4 - رییس مؤسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.

5 - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس مؤسسه و به حکم رییس جمهور

برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشوند.

تبصره 1 - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی

تشکیل و با حضور 8 حداقل دوسوم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت

مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.

تبصره 2 -شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد منطقه و

عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی

استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و حکم استاندار تشکیل

خواهد شد . وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد

می رسد.

تبصره 7 -رئیس موسسه استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست ، شورای

پژوهشهای علمی کشورف شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای

ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و

3 صنایع و معادن ایران را عهده دار خواهد بود.

ماده 21 - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:

1 - رسیدگی به گزارش رییس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامههای انجام شده و تعیین خط

مشی و سیاست آتی مؤسسه در امور استاندارد کشور.

2 - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.

3 - تصویب آییننامههای مالی - اداری و استخدامی مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات.

4 - تصویب و اصالح بودجه ساالنه مؤسسه.

5 - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.

6 - تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و

سایر تعرفههای مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامهزمانی اعالم نتایج آزمون.


3

1376/3/28 مصوب اصالحی- 

7 - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.

8 - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی مؤسسه به سایر سازمانها.

9 - نظارت بر حسن جریان امور در مؤسسه.

11 - رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی

مؤسسه در صورت لزوم.

11 - تصویب حساب درآمد و هزینه ساالنه مؤسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب

مؤسسه در هر سال میباشد.

12 - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیتههای ملی استاندارد به

پیشنهاد مؤسسه.

13 - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات

مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.

14 - تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی مؤسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی.

15 - تصویب چارت سازمانی مؤسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس

مؤسسه.

16 - تصویب طرح عالئم استاندارد به عنوان عالئم رسمی دولتی.

رییس مؤسسه

ماده 21 - رییس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم

رییس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب میشود.انتخاب رییس مؤسسه برای دورههای بعد

بالمانع میباشد.

ماده 22 - رییس مؤسسه باالترین مقام اداری - مالی و فنی مؤسسه بوده و مسئول اداره کلیه

امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه وواحدهای تابعه میباشد. عزل و نصب و

تعیین حقوق کارکنان بر اساس آییننامههای مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات

رییس مؤسسهخواهد بود.

ماده 27 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب مؤسسه و یا

نمایندگان تاماالختیار آنان برسد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 24 - درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و

نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی وکاربرد عالمت استاندارد، به حساب خزانه

واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار مؤسسه قرار میگیرد.

ماده 25 - کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای مؤسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور

خواهد شد.

ماده 26 - بودجههای غیر پرسنلی مؤسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر

اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کلکشور به مصرف خواهد رسید.

ماده 23 - مؤسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مصوب 137176713 مجلس شورای اسالمی خواهدبود.

ماده 28 - رییس مؤسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و

استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 29 - مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و

کارشناسان مؤسسه خواهند بود.

ماده 71 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.

منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهقانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1731
برچسب ها : استاندارد ,مؤسسه ,ماده ,شورای ,تبصره ,عالی ,شورای عالی ,عالی استاندارد ,رییس مؤسسه ,میلیون ریال ,جزای نقدی ,مشمول استاندارد اجباری ,تحقیقات صنع

مندرجات پروفورما (حدود 25 شرط که باید رعایت شود)

:: مندرجات پروفورما (حدود 25 شرط که باید رعایت شود)

مندرجات پروفورما (حدود 25 شرط که باید رعایت شود)

1-شماره پیش فاکتور و شماره سفارش خریدار

2-تاریخ پش فاکتور(روز،ماه،سال)

3-مهلت اعتبار پیش فاکتور ار تاریخ صدور

4-نام خریدار و آدرس کاملش

5-نام فروشنده و آدرس کاملش به همراه امضای خوانا و مهر شرکت

6-نام کامل کالا

7-مشخصات فنی - کیفیت فیزیکی یا شیمیایی-ابعاد فیزیکی

8-استاندارد جهانی همچون ASTM یا DIN یا ISO یا BS ویا JIS

9-مقدار (کمیت) بر اساس وزن خالص و ناخالص یا تعداد لیتر (به همراه کمی یا زیادی%-+)

10-شماره تعرفه کشور فروشنده یا یکپارچه شده جهانی

11-نوع بسته بندی همچون کیسه یا بشکه-بطری-جعبه-پالت شده-تسمه کش شده-نگله یا فله

12-نام تولید کننده یا مونتاژ کننده

13-علائم ویژه روی بسته بندی ها

14-محل تولید یا مونتاژ کالا

15-شرایط تحویل همچون FOB-CFR-FCA-CPT (محل بارگیری و تخلیه نهایی)

16-وسیله حمل و نقل همچون کشتی - هواپیما -قطار - کامیون - لنج به صورت انفرادی یا ترکیبی

17-تاریخ حمل و نقل :** روز پس از تاریخ اعتبار یا ظرف ** روز پس از تاریخ اعتبار

18-حمل و نقل یکسره است یا چند سره؟مرکب است یا ساده؟حمل به دفعات مجاز است یا خیر؟

19-قیمت واحد کالا به دلار یا یورو یا پوند ویا...

20-قیمت کامل کالا علاوه بر اعداد با حروف هم نوشته شود

21-شرایط پرداخت:پیش پرداخت دارد؟چند درصد ارزش اعتبار بر اساس ارائه بارنامه داده میشود

22-بازرسی فنی کالا توسط چه شرکتی انجام می شود؟در کجا انجام می شود؟هزینه ی آن به عهده ی کیست؟

23-پوشش بیمه به عهده خریدار است یا فروشنده؟از انبار به انبار است یا بند به بندر؟

24-اصلاحیه دارد؟

25-آدرس بانک فروشنده و شماره حسابش

26-جمله ای حاکی از قسم نامه فروشنده دال بر صحت و دقت قیمت های پیشنهاد شده


منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهمندرجات پروفورما (حدود 25 شرط که باید رعایت شود)
برچسب ها : تاریخ ,کالا ,همچون ,فروشنده ,اعتبار ,شماره ,بسته بندی ,تاریخ اعتبار ,کامل کالا ,آدرس کاملش ,پروفورما حدود

آیین نگارش مکاتبات اداری

:: آیین نگارش مکاتبات اداری


آیین نگارش مکاتبات اداری


مقدمه:

یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدف های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری

است. مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد. لذا یکی از ارکان ساختار ادارت، نوشتار اداری است که از سویی دیگر بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان است. این درس به منظور ارتقای سطح مکاتبات اداری و شیوه نامه استاندارد تنظیم مکاتبات اداری تدوین گردیده است و امید است به کارگیری این شیوه نامه بتواند در نیل به استانداردسازی مکاتبات اداری و نوشتار رسمی سازمان های دولتی گامی مهم بردارد.


عناصر ارتباط:


نوشتار اداری پیش از هر چیز، وسیله ای ارتباطی در ارتباطات انسانی و ابزار انتقال مفاهیم است، لذا نوشتن نامه نیز همانند ابزارهای زبانی دیگر، وسیله ای است برای بیان منظور و مقصود هر فرد و ارتباط با سایر افراد. برای برقراری هر نوع ارتباطی حضور پنج عنصر الزامی و ضروری است:


- پیام دهنده (منبع): برقرارکننده ارتباط که به منظوری خاص مانند درخواست، دستور، گزارش و بیان خبری به نگارش نامه و ایجاد ارتباط اقدام می نماید.

- گیرنده پیام (مخاطب): شخصیت حقیقی و یا حقوقی که دریافت کننده پیام و مرجع ارتباط است.

- اصل پیام (محتوی پیام): منظور و مقصودی که هدف برقراری ارتباط است و می تواند انتقال اطلاعات، درخواست ویا ارائه گزارش و خبری باشد که منبع ارتباط از انتقال این پیام در نظر دارد.

- وسیله ارتباط: شکل بیان و وسیله انتقال پیام است که از شکل شفاهی و مکتوب و یا ترکیبی باشد.

- اثر پیام (بازخورد): در بسیاری از ارتباطات سازمانی و شخصی، پیام دهنده منتظر نتیجه و بازخوردی از نوشتن نامه وارائه پیام خویش است که نتیجه این ارتباط برای منبع ارتباط است که گاهی برای منبع پیام قابل پیش بینی است.


انواع ارتباط:


از نظر کلی ارتباط به دو شیوه فردی و سازمانی تقسیم می شود که رابطه فردی به سه شیوه رابطه با خانواده،

جامعه و رابطه با سازمان محل خدمت و روابط سازمانی هم به رابطه با مردم، سازمان های داخلی و رابطه با سازمانهای خارجی تقسیم می شود. از نظر شیوه ارتباط هم به دو شیوه حضوری (جلسه، مصاحبه و مذاکره و ...( وغیرحضوری)پیام رادیویی، تلفن، دورنگار، نامه و ...) جریان می یابد.

 انواع ارتباطات اداری نیز به دو صورتعمودی (بالا به پایین مانند دستور رئیس به زیردستان و پایین به بالا مانند گزارش و درخواست کارمند به رئیس) وارتباطات افقی که به روابط مابین ادارات و بخش های مختلف سازمانی و رده های هم ارز سازمانی اطلاق می شود.


رعایت سلسله مراتب اداری در روابط عمودی، یکی از مهمترین نکاتی است که در روابط و نوشتار اداری بایدلحاظ گردد.

عوامل متفاوتی در ادارات مانع از گرایش و انگیزه کافی در کارکنان برای نوشتن می گردد: عدم آموزش

مناسب در دوران تحصیل، عدم پرداختن به نوشتن در دوره های توجیهی بدو استخدام و ترس از عواقب مستندسازی گفتار. لذا توصیه می شود حتی الامکان در دوره های توجیهی بدو استخدام یکی از نکات مورد اهمیت برای کارکنان جدیدالاستخدام، آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری باشد. اهمیت بسیار زیاد مکاتبات اداری درفرآیندهای سازمانی از دو جنبه قابل بررسی است: یکی اینکه نوشتار آسان ترین، کم هزینه ترین، مطمئن ترین، محترم ترین و بادوام ترین وسیله ارتباط بوده و هست. دوم اینکه نوشته در ارکان اداری ایران جنبه سند داشته و برای استناد و استفاده های بعدی نگهداری می شود. البته در این بخش نیز استناد به نوشتار اهمیت بیشتری نسبت به دلیل اول اهمیت اسناد دارد. اگرچه نوشتار نیز دارای آداب و قوانینی است که اگر رعایت نگردند، کارآیی نوشتار ازدست خواهد رفت.


نقش و آثار ارتباطات در انجام امور:


نقش نامه های اداری در جریان امور به سرنوشت سازمان از نظر موفقیت یا شکست آن بستگی دارد. بدین معنا که با کوچک ترین اشتباهی در نگارش یک نامه امکان از دست رفتن فرصت و منافع سازمان و یا بیان بهتر یک مطلب و زیبایی نوشتار یا رعایت نکاتی در نوشتار اداری به ارتقای مالی، اداری و معنوی سازمان و کارمند منجرگردد. بطور کلی نقش مکاتبات در انجام امور اداری به مراتب زیر تقسیم می شود:


1 -  اثرات مالی: بخشی از نامه های اداری، دارای بار مالی هستند و به صورت دستور پرداخت و یا عدم

پرداخت صادر می شوند. تمامی پرداخت های مالی باید بصورت مکتوب ثبت شده و با دستور کتبی مدیر

مربوطه مقدور باشد و دستورات شفاهی در این موارد که برای سهولت و سرعت پرداخت می باشند، باید

در آینده نزدیک با دستور کتبی همراه گردد.

2 -  اثرات حقوقی: نامه های صادره از سوی افراد و ادارات به عنوان یک سند اداری محسوب شده و ایجاد

الزام و تعهد قانونی می نماید. بر اساس ماده 1280 قانون مدنی سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی

یا دفاع قابل استناد باشد. اگرچه با پیشرفت علم، اسناد اداری تنها به نامه و نوشتار محدود نشده و می تواند

به عکس، فیلم، نوار ضبط و ... نیز تعمیم یابد.

3 -  راهنمایی آیندگان برای ادامه امور: فرآیندهای اداری و برخی امور اداری نیازمند استفاده از تجربیات

کارکنان و مدیران پیشین اداره و رفتار اداری بر مبنای این امور است. لذا با استفاده از بایگانی و مکتوبات

اداری، انجام امور اداری به سهولت برای آیندگان مقدور خواهد بود.

4 -  تاریخ و قضاوت ها: مطالعه تاریخ معاصر و سرنوشت پیشینان، علاوه بر نقل آن بصورت سینه به سینه ازطریق نوشتار و مکتوبات برای نسل های بعدی میسر می شود. نوشته های تاریخی مثل تاریخ نامه ها،

سفرنامه ها و روزنگاری های متفاوت به عنوان منابع تاریخی مختلف به انتقال تاریخ پیشینیان عمل کرده اند.

5 - مستندسازی: در بسیاری از مشاغل و ارکان اداری بر اساس مستندات و مشاهدات ثبت شده، کارهای

اداری انجام می گردد. ثبت موارد مختلف در یک حیطه کاری به تشکیل پرونده واحد برای یک سلسله

موضوعات منجر می گردد که می تواند برای تسهیل و تسریع در انجام کارها کمک نماید. پرونده های

اداری، بیماران، دانش آموزان و دانشگاه ها از جمله این موارد است که در صورت عدم تشکیل پرونده و

مستندسازی انجام امور به کندی و با مشکلات فراوان همراه خواهد بود. اعتبار اسناد و ساده سازی آنها

برای مخاطبین از اهمیت زیادی برخوردار است.


نامه های اداری :


نامه در اصطلاح عبارت است از مکاتباتی که با هدفی معین و مشخص بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی به

منظور برقراری ارتباط مبادله می گردد. واژگان دیگری نیز در نوشتار اداری مطرح می شود که عبارتند از:


 دستخط: یا دست نوشته که عبارتست از نوشته ای که توسط شخص نوشته شده است و در ادارات؛ همانند

یادداشت برای تسریع در کارها استفاده می شود. در ادارات قدیم به علت نبود ماشین های تایپ نامه ها

توسط مستوفیان و دبیران نوشته شده و توسط صاحب منصبان امضا می شد. در برخی موارد نیز برای بیان

اهمیت و اعتبار، صاحب منصبان خودشان نامه را تحریر و امضا می نمودند.


مکتوب: به هر نوشته ای بصورت کلی مکتوب می گویند که در حیطه این درسنامه به تمامی نوشتار اداری

مانند صورت جلسات، صورت حساب ها، گزارش ها، نامه ها، یادداشت ها، احکام، دستورالعمل ها، اساس

نامه ها، آیین نامه ها و دفاتر اداری و سایر نوشتار مرسوم در ادارت اطلاق می گردد.


مشخصات نامه های اداری :


برای نامه های اداری ویژگی های تعریف شده است که بر اساس آن می توان به یک نامه عنوان نامه اداری

اطلاق کرد. ویژگی هایی که باعث شناخته شدن نامه های اداری از سایر انواع نامه ها می گردند عبارتست از:

شماره، تاریخ، عنوان واحدهای گیرنده و فرستنده، موضوع نامه، نام و عنوان امضاکننده نامه و در نهایت امضای نامه توسط یک شخص با صلاحیت. نامه های ارباب رجوع در ابتدای ورود به اداره، برخی از ویژگی ها مانند شماره نامه را ندارد، اما با ورود به اداره و شماره شدن توسط دبیرخانه اداره به یک نامه اداری مبدل می شود.


اجزای نامه های اداری :

هر نامه اداری از پنج بخش زیر تشکیل می شود: سرلوحه، عناوین (گیرنده، فرستنده و موضوع) نامه، متن نامه، امضای نامه و گیرندگان رونوشت که بدون هریک از این بخش ها، نامه اداری ناقص خواهد بود.


سرلوحه نامه: سرلوحه نامه که گاهی به غلط سربرگ نامیده می شود، عموما بخش بالایی نامه اداری است که

در آن آرم الله، عبارت جمهوری اسلامی ایران، نام وزارت خانه و موسسه یا سازمان، بسمه تعالی، شماره، تاریخ و پیوست نامه است. بر اساس استاندارد شماره 379موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سرلوحه عبارت از آرم جمهوری اسلامی و نوشته های زیر آن است که در بالا و سمت راست کاغذ و تاریخ، شماره و پیوست که به ترتیب در بالای سمت چپ کاغذ قرار دارد.


عناوین نامه: عنوان گیرنده نامه، فرستنده نامه و موضوع نامه در این بخش قرار دارد. بر اساس مصوبه دفتر

تشکیلات و روش های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال 1190، مقرر گردید خطاب نامه ها

شامل به، از و موضوع باشد. اما پس از انقلاب اسلامی، بدلیل شباهت آن به مراتب نامه های نظامی و وجود

حالت آمریت در آن، این روش حذف گردید، اما هنوز هم بسیاری از ادارات از این روش در خطاب نامه ها

استفاده می نمایند.


متن نامه: متن نامه مهم ترین بخش نامه است، شرح مطالبی که در ارتباط با موضوع نامه نوشته می شود و در حقیقت هدف نامه است. متن نامه شامل سه بخش مقدمه، پیکره و نتیجه است که بطور نامرئی در هم تنیده شده و به هم مربوط می شوند. مقدمه نامه عبارتست از عبارت سلام- اشاره به شماره و تاریخ نامه در پاسخ نامه ها- شماره و تاریخ نامه ی پیشین در نامه های پیرو، برای آشنا ساختن مخاطب با سابقه موضوع و استفاده از عبارت به اطلاع می « برای مقامات هم سطح و » به آگاهی می رساند « ، برای مقامات بالاتر » باستحضار می رساند «برای مقامات زیردست تر. در ادامه نیز موضوع نامه با استفاده از اختصار، شفافیت و ساده نویسی بیان » رساند در خصوص تقاضا از مقام بالادست، » خواهشمندست « شده و در انتهای نامه که بخش نتیجه گیری است، با بیان از مقام های پایین تر و بیان درخواست در ادامه و در نتیجه » شایسته است « از مقام های هم ارز و » مقتضی است «تشکر از مخاطب خود نامه را به پایان برد.


امضای نامه: رکن اساسی هر نامه امضای نامه است، چراکه بدون آن نامه سندیت ندارد و نمی تواند در جریان کار قرار گیرد. ضمنا مسئولیت اصلی محتویات نامه بر عهده امضاکننده نامه است و به عنوان سندی است که وی مسئولیت های آن را بر عهده می گیرد. بخش امضا نیز شامل نام و نام خانوادگی نویسنده نامه و در سطر بعدی آن عنوان سازمانی وی است. در ادامه نیز شکل امضای نویسنده است که ترکیبی از نام و خطوط است.


گیرندگان رونوشت: برای اطلاع واحدهای سازمانی و اشخاصی که موضوع نامه به آنها مربوط می باشد و یا

به نظر نویسنده بهتر است در جریان چنین مطلبی قرار گیرند، از رونوشت نامه استفاده می شود که پایین تر ازامضای نامه و در سمت راست نامه ذکر می گردد.


اندازه و ابعاد نامه: نامه های اداری بر اساس میزان محتوی نامه در دو قطع کوچک و بزرگ انتشار می یابند، معمولا نامه های تا پنج سطر محتوی در نامه های قطع کوچک ( A 1) و نامه های حاوی مطالبی بیشتر از پنج سطردر نامه هایی با سربرگ بزرگتر ( A1)منتشر می گردند. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دو قطع A9 برای انتشار جدول ها، نمودارها و صورت های مالی و A6 برای یادداشت اداری مصوب نموده است. آنچه درخصوص اندازه کاغذهای اداری قابل ذکر است تناسب بین طول کاغذهای کوچکتر با عرض کاغذهای بزرگتر (طول کاغذ A1 =عرض کاغذ A1 و بالعکس). ضمنا استفاده از کاغذهای استاندارد به سه منظور : استاندارد واحد در مکاتبات اداری، سهولت در بایگانی اسناد و جلوگیری از ضایعات کاغذ در هنگام برش صورت می گیرد.


انواع نامه های اداری :


نامه های اداری به شکل های مختلف و با کاربردهای متفاوتی در نظام اداری جریان دارد، از این رو برای

بررسی بهتر این نامه ها می توان آنها را از دو دیدگاه ماهیت کار و سطوح سازمانی تقسیم بندی نموده و سپس درتنظیم عنوان های آنها به ضوابط یادشده پرداخت:


الف) نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار:

نامه های اداری از نظر ماهیت کار به چهار دسته تقسیم می شوند:

نامه های خبری: نامه هایی که به واسطه آنها نتیجه کاری یا آغاز و پایان کاری اطلاع داده می شود.

نامه های بازدارنده: نامه هایی که از انجام کاری یا بروز حادثه ای بطور موقت یا دائم جلوگیری می کنند.

نامه های دستوری-درخواستی: نامه هایی که در آنها ارتباط عمودی حاکم است، مثل درخواست از مقام بالا

و یا دستور مافوق به کارمند زیر دست.

نامه های هماهنگی: نامه هایی همانند بخشنامه ها که بمنظور هماهنگی بین دو یا چند واحد و سازمان تهیه

میشوند.


ب) نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی:

نامه های اداری ممکن است در داخل سازمان جریان داشته باشد که به آنها نامه های داخلی می گویند و یا

اینکه از سازمانی به سازمان دیگر تهیه و ارسال می شود و نامه خارجی می نامند. در ادامه به بررسی انواع مختلف این نامه ها می پردازیم:


ب- 1) نامه های داخلی: نامه های داخل ادارات، بر اساس سطوح ارتباطی خود به پنج دسته تقسیم می شوند:

01

- نامه بین دو واحد هم سطح: نامه هایی برای ارتباط و هماهنگی میان واحدهای داخلی یک سازمان

همانند ارتباط بین واحد مالی و واحد اداری که واحد مالی برای امورات خود به نیروی انسانی آنها و

واحد اداری به منابع مالی امور مالی نیازمند است.

- نامه واحد بالاتر به واحد پایین تر: این نامه ها به دو صورت جریان می یابند: حاشیه نویسی بر روی نامه

های وارده از خارح از سازمان که با دستور اطلاع و نظرخواهی و یا اقدامی همراه است و نامه هایی که

برای انجام اموری خاص از سوی مقام بالاتر به مقام پایین صادر می شود.

- نامه از واحد پایین تر به واحد بالاتر: ارائه گزارش و پاسخ در برابر نامه مقام بالاتر، درخواست و تقاضا

از مقام بالاتر، گزارش عملکرد واحد و پیشنهادات واحد اجرایی به مقام بالاتر در این دسته قرار می گیرد.

- نامه یک کارمند به واحد اداری: این نامه ها شامل درخواست کارمند از واحد خود یا سایر واحدها و

ارائه گزارش وی از ماموریت خود را شامل می شود و در صورت استناد آینده، باید ثبت و بایگانی شود.

- نامه واحد اداری به کارمند: احکام ماموریت، تشویق نامه ها، توبیخ نامه ها و پاسخ نامه هایی که کارمند به

اداره داده است، در زمره این نامه ها قرار می گیرند.

ب- 2) نامه های خارجی:

مکاتباتی که از سوی سازمان با ادارات و سازمان های دیگر انجام می شود و به اشکال زیر نگاشته می شود:

- نامه به یک واحد مشخص از سازمان: زمانی از این شکل نامه استفاده می شود که با ماموریت اداره مقصد

آشناهستیم و مستقیما به آن اداره نامه می نویسیم.مثلا نامه به اداره کل آموزش و پژوهش استانداری البرز.

- نامه به سازمان در ارتباط با وظایف سازمان: اگر با تشکیلات داخلی سازمانی آشنایی نداشته باشیم و مشخص نباشد که درخواست ما به کدام بخش از سازمان مرتبط است، از عنوان کلی آن سازمان استفاده می کنیم.

- نامه به یک شخص حقیقی: در پاسخ به تقاضای فرد و یا صدور تقدیرنامه، احضارنامه، توبیخ نامه و ابلاغ و اخطار به یک فرد این نوع نامه ها نوشته می شوند.

- نامه به یک شخص حقیقی مشخص در بخش خصوصی: نامه ای که بر حسب ضرورت ارتباط سازمانی دولتی با بخش خصوصی ایجاد شده و برای مدیر آن موسسه نوشته می شود.


مراحل تهیه نامه اداری :

با توجه به اینکه صدور و وجود هر نامه در نظام اداری دارای تبعات حقوقی، مالی و اداری متفاوتی است و پس از صدور و ارسال نامه، امکان اصلاح و برگرداندن نامه برای فرستنده وجود ندارد؛ لازم است در تهیه نامه اداری توجه و دقت کافی مبذول داشت. مراحل تهیه یک نامه اداری در سه بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد: شناخت،نگارش و آماده سازی نامه.

مرحله شناخت برای تهیه یک نامه بدین معناست که با توجه به شرایط حاضر آیا نوشتن نامه ضروری است و یا صرفا بدلیل داشتن نسخه بایگانی نامه تهیه می شود؟ آیا بجای نوشتن نامه از وسیله دیگری نمی توان برای اطلاع رسانی و یا ارسال پیام استفاده نمود؟ آیا نامه در حال حاضر بهترین، کم هزینه ترین و سریع ترین وسیله ممکن است؟ پس از نیل به جواب صحیح در این بخش، پیرامون موضوع نامه اندیشه لازم اتخاذ می گردد. بدین معنی که واقعه ای که در حال نگارش نامه در خصوص آن هستیم از چه ویژگی هایی برخوردار است؟:

- چه کسی یا کسانی در این واقعه نقش دارند؟ موضوع نامه در خصوص چه کسی و یا کسانی است؟ چه کسی

برای چه شخصی نامه می نویسد؟(که)

- این واقعه در کجا صورت یافته و چه موقعیت مکانی را شامل می شود؟ در کجا مسئله را بیان می کند؟ (کجا)

- زمان وقوع حادثه و موضوع نامه کی بوده است؟ از نظر سال، ماه و روز و حتی ساعت وقوع و یا گزارش(کی)

- موضوع اصلی واقعه در خصوص چیست؟ شناخت دقیق مسئله و بیان صریح آن (چی)

- دلایل اصلی وقوع و علل ایجاد این پدیده را بداند و بتواند در نامه خود بیان کند. (چرا)

- بتواند مسئله را بطور کامل تحلیل کند، چگونگی حدوث و وقوع مسئله را بیان نماید.(چگونه)

بررسی عناصر شش گانه یادشده، نویسنده و تهیه کننده نامه را در نوشتن، انشاء، انتخاب واژه ها و واژه گزینی یاری می دهد و در حقیقت اشراف او را بر موضوع رقم زده و از جمیع جهات و حتی آثار نوشته مطلع می شود.

آنگاه تصمیم می گیرد که بنویسد؟ ننویسد؟ و یا چگونه بنویسد؟ بدین ترتیب نامه ای که با این تفاصیل تهیه شود، که پایه و اساس نامه و طی کامل مراحل نگارش از ابتدا تا پایان کار است. برای تهیه پیش نویس نامه، دو بخش درنظر گرفته ایم که در بخش اول به آماده سازی مقدمات نگارش نامه و در بخش دوم به تدوین نامه می پردازیم:


مقدمات نگارش نامه: برای نگارش نامه مقدماتی مورد نیاز است تا بر اساس آن نامه ای با محتوی مناسب تهیه گردد. منابع مناسب برای استفاده در تدوین یک نامه رسمی عبارتند از: بخشنامه ها، قوانین، آیین نامه ها،

دستورالعمل ها، کتب و نشریات از یک سو و پرونده ها و مکاتبات قبلی از سوی دیگر منابع مکتوب و منابع شفاهی همانند مشاوره از افراد مطلع و حتی مسئولین مافوق( یکی از مقدماتی است که با تهیه و استفاده از آنها در تهیه یک نامه دارای محتوی دقیق و مستند می توان به نتیجه حاصل از نامه مطمئن تر بود.

پس از اطمینان از محتوی صحیح و قوی نامه، باید به تنظیم فهرستی از مطالبی که قید آنها در نامه مورد نیاز

است و تعیین اولویت های درج آنها در نامه پرداخت. برای این کار نیز باید در ابتدا به یادداشت برداری تمام مطالب مورد نیاز در بیان مسئله پرداخت و سپس از روی این عناوین یادداشت برداری شده به تعیین اولویت در ذکر آنها در نامه اقدام نمود. با بررسی و تنظیم مطالب مورد نیاز در تنظیم نامه، کلیات نامه بدست می آید.

تدوین نامه: پس از بیان کلیات نظری در باب قوانین و آداب نگارش و آماده سازی مطالب برای نگارش نامه، دراینجا به بیان نکته ای مهم در خصوص تدوین بخش های مختلف یک نامه می پردازیم. جای تردیدی نیست که عناوین و متن نامه مهم ترین بخش های نامه هستند که میان نویسنده و مخاطب تفهیم و تفهم ایجاد می کنند. لذا چنانچه در بخش های پیشین نیز بیان کردیم استفاده از عناوین صحیح، دقیق و مطمئن در عناوین نامه ها از یک سو و استفاده از متون پیچیده، طولانی و نامفهوم در متن نامه باعث عدم ارتباط مناسب بین نویسنده و مخاطی شده و نامه نتیجه لازم را برای نویسنده در پی نخواهد نداشت.

بررسی پیش نویس: پس از تهیه پیش نویس و قبل از تایپ نامه، برای حصول اطمینان از کفایت و کارآیی و تاثیر مطلوب محتویات آماده شده، به بررسی نهایی نامه می پردازیم. این بررسی براساس یک فهرست (چک لیست) انجام می شود که تمامی مراتب و موارد لازم برای تهیه نامه ای مطلوب را یادآوری می نماید. پرسش های مطرح شده در فهرست بررسی به سلیقه نویسنده و یا موقعیت و خواسته سازمان بستگی دارد، که می بایست قبلا توسط سازمان تهیه و در معرض دید نویسندگان نامه های سازمان قرار می گیرد تا بر آن اساس نامه تهیه شود.نمونه ای از این چک لیست در زیر آورده شده است.


جدول 1- وارسی پیش نویس


آیا موضوع قبل از نوشتن به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است؟


آیا متن نوشته شده به سهولت قابل فهم و خواندن است؟


آیا متن تهیه شده با موضوع اصلی نامه ارتباط دارد؟


آیا واژه های مناسب در نوشتن نامه استفاده شده اند؟


آیا پیش نویس تهیه شده بیش از حد طولانی و خسته کننده و یا مختصر و خالی از مفاهیم اصلی نیست؟


آیا موضوع به خوبی توجیه و تفسیر شده است؟


آیا هدف اصلی به طور کامل ملحوظ گردیده است؟


آیا ارتباط بین مطالب نامه (جمله ها و عبارات) حفظ گردیده است؟


آیا نامه از قاطعیت و صراحت لازم برخوردار است؟


آیا تقسیم بندی منطقی در تنظیم نامه رعایت گردیده است؟


اگر نامه در پاسخ دیگری است؛ آیا به کلیه موارد مطروحه در نامه اصلی پاسخ گفته شده است؟


آیا آثار قانونی نامه مورد توجه بوده است؟


آیا سیاست کلی سازمان ملحوظ گردیده است؟


آیا نامه بخوبی پایان یافته است؟


آیا موقعیت های خاص مخاطب از هر لحاظ در نظر گرفته شده است؟


آیا لحن نامه صحیح است؟


آیا به تعداد افراد و یا واحدهایی که باید از محتوی نامه مطلع باشند، رونوشت داده شده است؟

برگرفته از کتاب آیین نگارش مکاتبات اداری، تالیف سیدکاظم امینیبهتر است برای تهیه پیش نویس به موارد زیر توجه کرد:

- پیش نویس با خط خوش و خوانا نوشته شود.

- بهتر است بجای کاغذهای متفرقه، از کاغذهای پیش نویس اداری استفاده گردد.

- در صورت خط خوردگی زیاد پیش نویس، بهتر است بازنویسی شود.

- بمنظور امکان اعمال تغییرات، فاصله خط ها با یکدیگر باید حداقل 10 میلیمتر باشد.

- در چهار سوی متن پیش نویس، حاشیه کافی برای اصلاحات در نظر گرفته شود.

- درستی املای کلمات کنترل شده و در صورت تردید در املای واژگان به فرهنگ مراجعه شود.

- سعی شود هماهنگی لازم بین روال نوشته و موضوع و هدف نامه وجود داشته باشد.

- نشان گذاری و آیین آن به خوبی رعایت و استفاده شود.

پس از تهیه پیش نویس، نمونه آماده شده توسط کارمند تایید شده و به استحضار مقام مافوق می رسد و پس از

تایید مدیر، ماشین نویسی می شود. پس از تایپ، نامه دوباره توسط کارمند مربوطه چک می شود تا غلط های

احتمالی تایپ، اصلاح شده و پس از اصلاحات نهایی، نامه در سه نسخه تهیه می شود: نسخه بایگانی، نسخه اقدام کننده و نسخه اصلی. نسخه بایگانی توسط کارمند تایید شده و هر سه نسخه به تایید و امضای مدیر سازمان رسیده و پس از ثبت شماره و تاریخ و درج "پیوست ندارد" در نامه های بدون پیوست و تعداد پیوست ها در نامه های دارای پیوست به سازمان مقصد ارسال می شود. نسخه اقدام کننده به کارمند مربوطه تحویل می شود تا در صورت لزوم، پیگیری نماید. در صورتی که نامه دارای رونوشت گیرندگان باشد، به تعداد افرادی که در رونوشت گیرندگان درج می شوند، با ذکر نام رونوشت گیرنده تهیه و با امضای اصلی مدیر تایید و ارسال می شود.


نمودار شماره 0- اجزای مختلف یک نامه

سرلوحه

آرم الله بسمه تعالی تاریخ:

وزارت........... شماره:

)معاونت/اداره کل/ استانداری/...( پیوست:

عناوین

به: جناب آقای....... مدیر کل محترم امور اداری و مالی )گیرنده نامه(

از: اداره آموزش و پرورش ناحیه 8 تهران

موضوع: درخواست مجوز استخدام

متن نامه

مقدمه

عبارت سلام و احترام

راهنمایی مخاطب برای رسیدن به سوابق

راهنمایی مخاطب برای دریافت آسان پیام

توجیهی برای ارائه پیام و یا دلیلی برای نوشتن نامه

اصل پیام

- ممکن است درباره یک یا چند موضوع باشد، بهتر است برای هر موضوع نامه مستقل تهیه شود.

- بیان موضوع اصلی در نامه و اشاره به موضوعات فرعی در دنباله آن بر اساس اهمیت و اولویت

- بیان مطلب به شیوه روشن، مختصر و صریح

- پرهیز از تفصیل، اطاله کلام و توضیحات اضافی خسته کننده نتیجه

- تشویق مخاطب به انجام درخواست و توجیه درخواست

- تاکیدورزیدن بر خواسته و بیان اهمیت درخواست و توجیه عاطفی و قانونی موضوع

- تعیین مدت زمان برای پاسخ و اثرات موضوع

- اتمام جمله با پیام تشکر از مخاطب

امضاء

- قید نام و نام خانوادگی (از بیان اضافات نام خانوادگی حتی الامکان پرهیز شود)

- قید عنوان سازمانی(در صورت داشتن چند عنوان، از عنوان مرتبط با موضوع استفاده شود)

- علامت امضاء

رونوشت

- برای اطلاع افراد و یا ادارات مرتبط با موضوع

- نحوه نگارش: جناب آقای......مدیرکل محترم......... برای آگاهی و هماهنگی با .....

- ترتیب رونوشت گیرندگان بر اساس اهمیت سازمانی و اهمیت وظیفه ای که بر عهده دارند.سایر نوشته های اداری :


متداول ترین نوع نوشته های اداری نامه ها هستند که در بخش های پیشین به آنها اشاره شد. برای انجام

فرآیندهای اداری نامه ها به تنهایی کافی نیستند و باید از اسناد و مکتوبات دیگری نیز استفاده نمود. 

مهم ترین مکتوبات دیگر اداری در ایران عبارتند از: بخشنامه، صورت جلسه، دستورالعمل و احکام، فرم های اداری و دفاتر.


بخشنامه:

بخشنامه یکی از انواع نامه های اداری است که معمولا بیش ازیک نفر مخاطب دارد، لذا دارای کاربردی

متفاوت از یک نامه اداری است: برای ایجاد هماهنگی و آموزش رویه ای یکنواخت در انجام امور و همچنین ابلاغ دستورات و مقررات و ضوابط، به صدور بخشنامه اقدام می شود.

هدف از صدور بخشنامه: برای بخشنامه شش هدف زیر بیان شده است: ابلاغ قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات(انتصاب، تغییر رویه و ...)، ابلاغ دستورالعمل، درخواست گزارش، ابلاغ رویه های کاری بمنظور انجام هماهنگی و ارائه آموزش های لازم بمنظور اجرای یکنواخت امور.


تدوین بخشنامه: بر خلاف نامه اداری، در بخشنامه از عناوین به، از و موضوع استفاده نمی شود. بلکه در وسط سطردرج می شود و در سطر بعدی عناوین گیرنده بخشنامه درج می شود و در ادامه » بخشنامه « در بالای بخشنامه کلمه متن بخشنامه آورده می شود. در درج عناوین گیرندگان از رده های سازمانی بالاتر به رده های پایین تر قید می شود.

پس از آماده شدن بخشنامه و تایپ آن، توسط مقام مسئول امضاء شده و به تعداد لازم تکثیر میشود و سپس در نسخه هر واحد گیرنده نام آن در جای خاص نوشته می شود و یا در فهرست گیرندگان مشخص می شود.

متن بخشنامه نیز همانند نامه دارای سه قسمت مقدمه، اصل پیام و اختتام یا نتیجه گیری تشکیل می شود. با این

تفاوت که در بخشنامه هر بخش بطور مستقل و مجزا عمل می کند؛ هر بخش رسالتی خاص دارد و آغاز و پایان خاصی برای آن جزء ایجاب می نماید. بخش مقدمه بیان شرایط ایجابی لزوم صدور بخشنامه است و با جملات توضیحی آغاز می شود. بعد از مقدمه و در یک پاراگراف جداگانه به تشریح پیام اصلی بخشنامه پرداخته می شود که با توجه به کثرت افراد گیرندگان، بایستی از متنی استفاده شود که مناسب حال و شان آنان باشد. در بخش پایانی بخشنامه نیز، ضمن رعایت روال کلی بخشنامه، از چند جمله به عنوان بیانیه پایانی استفاده می شود که می تواند تاکیدی بر اجرای دستورات، نحوه عمل، تشویق در انجام کار، مشخص کننده وظیفه و مسئولیت مجریان، کنترل سطوح دیگر و بالاخره بیان موارد قانونی در برخورد با پیام بخشنامه باشد.


انواع بخشنامه: مهمترین بخشنامه هایی که در نظام اداری ایران رواج دارد به دو دسته تقسیم می شوند:

-  از دیدگاه محتوای مطالب: از دیدگاه محتوا و هدف بخشنامه ها به 1 دسته بخشنامه های: درخواستی،

دستوری، هماهنگی، ابلاغ قوانین و ابلاغ مصوبات داخلی سازمان تقسیم می شود.

-  از دیدگاه سطح سازمانی: از دیدگاه سطح سازمانی بخشنامه ها به دو سطح خارجی (بخشنامه های وزارتخانه خاص به سایر وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات( و داخلی )بخشنامه های داخل وزارتخانه و سازمان که یا با امضای وزیر ابلاغ می شود و یا توسط واحدهای داخلی و بعنوان شیوه نامه اداری منتشر می گردند.)


صورت جلسه: در لغت صورت جلسه عبارت است از نوشته ای که در آن خلاصه گفتگوهای اعضای جلسه ذکرشده است. از دیدگاه حقوقی نیز عبارتست از برگه ای است که مقامی رسمی در آن یک عمل قضایی یا خارجی را بمنظور اثبات یک واقعه مدنی، کیفری و یا اداری ثبت می کند. بطور کلی صورتجلسه نوشته ای است که دربردارنده مطالب مطروحه، گفتگوها و یا تصمیمات اتخاذشده در یک نشست رسمی و یا یک جلسه اداری باشد.

ارکان جلسه: جلسه به معنای گردهمایی مسئولان و صاحب نظران بر اساس وظایف یا مأموریت های محوله در یک مکان و زمان مشخص است که بمنظور رسیدگی به یک مسئله اداری و یا اجتماعی تشکیل می شود. برای تشکیل یک جلسه لازم است تمامی ارکان آن در کنار هم حضور یابند:

- اعضای جلسه:به کسانی که در یک جلسه رسمی حضور می یابند اعضای جلسه می گویندکه حضور آنان در جلسه بدلیل وظیفه قانونی آنان و در رابطه با مسئولیت آنان است و یا به عنوان جانشین، عضو ناظر و یا افتخاری حضور دارند.

- دستور جلسه: به هدف و موضوعات مدنظر در تشکیل یک جلسه را گویند که در صورت مشخص بودن و اطلاع آن به مدعوین جلسه، آنان را ملزم به مطالعه و تحقیق در خصوص اهداف جلسه می نماید.

- زمان جلسه: تاریخ و ساعت آغاز و پایان جلسه برای اعضای جلسه اهمیت زیادی دارد، لذا برگزارکنندگان جلسه موظفند این اطلاعات را در دعوت نامه جلسه به مدعوین اطلاع دهند.

- مکان جلسه: محل برگزاری جلسه را می گویند که دعوت شوندگان بمنظور تسهیل در حضور در جلسه و برنامه ریزی آمد و شد، نیاز به اطلاع از آن دارند. این رکن در دعوت نامه به مدعوین اطلاع رسانی می شود.

- در هر جلسه رسمی یک نفر رئیس جلسه تعیین می شود که مدیریت و سیاست گذاری جلسه بر عهده وی

می باشد و در صورت تساوی رای مخالفین و موافقین جلسه، رای وی نافذ خواهد بود. دبیر جلسه نیز می تواند از اعضای جلسه و دارای حق رای باشد، ولی بهتر است غیرعضو و فاقد حق رای باشد. وظایف دبیر جلسه عبارتند از: تهیه دعوت نامه برای اعضا و ارسال آن- نظارت بر مکان جلسه- تنظیم صورت جلسه و به امضاء رساندن آن، ارسال صورت جلسه به اعضا و در نهایت بایگانی سوابق جلسه.

ارکان صورت جلسه: برای تحقق یافتن یک جلسه رسمی موفق، نیاز به تنظیم یک صورت جلسه قوی و استاندارد است که بتواند بهترین تصویر از جلسه را انعکاس دهد. هر صورت جلسه دارای ارکانی است که بدون تردید باید ذکر شوند، این ارکان عبارتند از:

- مشخصات اعضای شرکت کننده: مشخصه های فردی و شغلی اعضاء با ثبت شماره معرفی نامه و یا مجوز

شرکت آنان (ثبت مشخصات نفر جایگزین و نفر اصلی به همراه توجیه عدم حضور فرد اصلی)

- امضای شرکت کنندگان: در آخرین صفحه صورت جلسه و طی ثبت نام و پست سازمانی افراد شرکت کننده

و امضای آنان صورت جلسه رسمیت می یابد. در صورت جلسه های مالی و حقوقی امضای تمامی صفحات

توسط اعضاء شرکت کننده الزامی است.

- دستور جلسه: هدف جلسه و برنامه برگزاری جلسه که قبلا از طریق دعوت نامه به اعضاء اطلاع داده شده است.

- مطالب مطرح شده: درج مذاکرات و مشروح یا خلاصه مطالب عنوان شده در جلسه.

- زمان و مکان جلسه: تاریخ و ساعت برگزاری جلسه و مکان دقیق برگزاری جلسه.

- مصوبات جلسه و تکالیف جلسه بعدی برای اعضای جلسه در خصوص جلسات مهم و ادامه دار.

انواع صورت جلسه: علی رغم اینکه در ایران استاندارد خاصی برای انواع صورت جلسات وجود ندارد، اما متداول ترین صورت جلسات استفاده شده عبارتند از:


- 1 صورت جلسه مشروح: بیان مشروح مذاکرات اعضای جلسه که اغلب در جلسات دادگاه، ج منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهآیین نگارش مکاتبات اداری
برچسب ها : نامه ,اداری ,جلسه ,استفاده ,صورت ,سازمان ,صورت جلسه ,مکاتبات اداری ,نامه اداری ,نامه هایی ,موضوع نامه ,نگارش مکاتبات اداری ,آیین نگارش مکاتبات ,ت

منشور اخلاقی گمرک جمهوری اسلامی ایران

:: منشور اخلاقی گمرک جمهوری اسلامی ایران


« ان االله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم »

ماکارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران هم پیمان می شویم تا بـا اتکـا بـه ذات لایـزال الهـی و

برپایه 5 اصل اساسی منشور سـازمانی و خـدمت گـزاری در گمـرک (احتـرام ، اعتمـاد ، سـرعت

،دقت وصحت) تحولی پویا و سازنده را برای سرافرازی میهن اسلامی و اعتلای سازمان خـود رقـم

بزنیم .

باور قلبی ما این است که با رعایت فضایل اخلاقی و ارائه خدمات مطلوب بـه خـدمت گیرنـدگان

در راستای جلب رضایت خداوند متعال ، گام بر می داریم ، لذا رعایت اصول و مبانی اخلاقی زیر

را سرلوحه خود قرار می دهیم :

1 (تلاش در جهت ارتقاء سلامت اداری و ترویج فرهنگ درستکاری بـا بهـره گیـری از اصـول و

ارزشهای اسلامی ، اعمال قوانین و مقررات مربوطـه و نهادینـه سـازی بیانیـه هـای سـازمان جهـانی

گمرک از جمله بیانیه آروشا

2 (اعتلای دانش حرفه ای ،ارتقاء تخصص شغلی و بهره گیری از فن آوریهـای پیشـرفته بـه طـور

مستمر.

3 (تلاش برای ارتقاء صمیمیت ،اعتماد و احترام متقابل میان کارکنان.

4 (رعایت نظم ، وقت شناسی ،مسئولیت پذیری ،آراستگی و سلسله مراتب اداری .

5 (تسریع ،تسهیل و دقت در انجام تشریفات گمرکی و فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات با کیفیت

مطلوب و با بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته و جدید.

6 (تلاش در جهت تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و ارج نهادن به پیشـنهادات و رسـیدگی

به انتقادات و شکایات آنها .

7 (اطلاع رسانی به موقع ، شفاف سازی و ساده سازی امور در راستای تحقق اهداف سازمان .

8 (داشتن وجدان کاری و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات به مراجعین و سایر وظایف محوله .

9 (وفاداری و احساس مسئولیت و تعهد نسبت به سـازمان و ارجـح داشـتن منـافع سـازمان برمنـافع

شخصی

10(رازداری ، امانتداری ،حفظ اسرار ، رعایت اصـول طبقـه بنـدی اطلاعـات و حفاظـت از اسـناد

محرمانه سازمان .

11 (نگهداری و بهره برداری بهینه از اموال و امکانات سازمان در جهت تحقـق اهـداف سـازمانی و

عدم استفاده شخصی غیر مجاز از دارائی ها.

12(رعایت مقررات ایمنی و بهداشت به منظور حفظ سلامت خود و دیگران .

منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهمنشور اخلاقی گمرک جمهوری اسلامی ایران
برچسب ها : رعایت ,سازمان ,اسلامی ,سـازمان ,بهره ,خدمات ,ارائه خدمات ,بهره گیری ,اسلامی ایران ,جمهوری اسلامی ,گمرک جمهوری ,جمهوری اسلامی ایران ,گمرک جمهوری

دستورالعمل واردات سم وتکنیکال (ساخت سموم)

:: دستورالعمل واردات سم وتکنیکال (ساخت سموم)

سموم تولیدی (Toxins produced)


دستورالعمل واردات سم وتکنیکال (ساخت سموم)

 

کلیه تولید کنندگان  و واردکنندگان سموم


موضوع: دستورالعمل واردات سم وتکنیکال (ساخت سموم)

 

سلام علیکم،

   با عنایت به ضرورت ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی  تولیدی در کشور و نیز  رعایت حقوق بهره برداران بخش کشاورزی، بهینه سازی و افزایش سطح کیفیت سموم تولیدی و وارداتی و همچنین توجه بیشتر تدارک کنندگان به امر انطباق کامل مشخصات فیزیکی و شیمیائی سموم با استاندارد و شاخص های کنترل کیفی ،از اول آبان ماه 1389 این دستورالعمل برای اعمال مقررات مربوطه، ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

 

-       شرایط واردات تکنیکال و سموم آماده مصرف


مدارک مورد نیاز


•         تصویر پیش فاکتور (پرفرما) که در آن کلیه مشخصات سم مورد نظر و درجه خلوص آن نیز قید شده باشد.

•         مدارک مربوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت تولید کننده که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد.

•         مدارک مندرج در جدول پیوست با توجه به کشور تولید کننده و ثبت کننده سم

•         اصل تاییدیه ثبت توسط موسسه کنترل آفت کشهای وزارت کشاورزی کشور مبداء

•     ارائه مدارک مربوط به دریافت یکی از استانداردهای معتبر کیفیت شامل ایزو 9000، 9001 و 9002 توسط کارخانه اصلی سازنده تکنیکال یا سموم آماده مصرف

 

-       ضوابط نظارت و کنترل سموم تولیدی و وارداتی


الف)تولید کنندگان داخلی:


1.    در صورت حصول نتیجه غیر قابل قبول از آزمایشهای کنترل کیفیت نمونه های نظارتی، تهیه شده از هریک از مراحل تدارک و عرضه و مصرف به  شرح زیر عمل خواهد شد .

 

1-1       چنانچه نتیجه غیر قابل قبول کنترل کیفیت مرتبط با هریک از شاخص های استاندارد FAO به غیر از ماده موثره باشد ،تخلف محسوب و ضمن لزوم جمع آوری ، اصلاح و اعلام به سازمان برای کنترل کیفیت مجدد ،

      در نوبت اول، به تولید کننده اخطار کتبی داده خواهد شد.

      در نوبت دوم، برای مدت دو سال از دریافت هرگونه مجوز تدارک و ساخت سم مذکور محروم خواهد شد.                    

      در نوبت سوم، برای مدت پنج سال از تولید سم مورد نظر منع خواهد شد .

 

2-1در صورتیکه نتیجه غیر قابل قبول کنترل کیفیت مرتبط با ماده موثره باشد ، به شرح زیر عمل خواهد شد:

I – چنانچه کمبودیا بیش بود ماده موثره حداکثر تا سقف دوبرابر محدوده مجاز استاندارد مربوطه (FAO یا سازنده اصلی) باشد ، تخلف محسوب شده و

 در نوبت اول، ابتدا به تولید کننده اخطار کتبی داده خواهد شد و ضمن جمع آوری و خودداری از توزیع سم ، اصلاحات لازم اعمال شده و پس از نمونه برداری مجدد و تأئید سازمان، مجاز به توزیع خواهد بود ،   

   در نوبت دوم ، برای سه سال از تولید و تدارک سم مذکور محروم خواهد شد.

   در نوبت سوم، 5 سال محرومیت تولید اعمال خواهد شد .

II – در مواردی که کمبود ماده موثره بیش از دوبرابر محدوده مجاز استاندارد مربوطه (FAO یا سازنده اصلی) باشد تقلب و تخلف محسوب شده و در همان نوبت اول ، تدارک کننده به طور دائم از تدارک سم مورد نظر محروم خواهد شد. و تدارک سم توسط سایر شرکتهای واردکننده از منبع ساخت آن سم، نیز ممنوع خواهد شد.

توضیح: در صورت کمبود ماده موثره در محدوده زمانی شش ماه پس از تولید ، تقلب محسوب و از آن پس تا پایان زمان ا نقضای سم، تخلف در نظر گرفته خواهد شد که در هر مورد مطابق ضوابط فوق الاشاره با تولید کننده رفتار خواهد شد .

2.    اهم موارد تقلب به شرح زیر می باشد و چنانچه در یک دوره 3 ساله  سه مورد تقلب (انجام تخلف به طور عمد) صورت گیرد، ضمن غیر مجاز اعلام شدن نوع سموم مورد نظر، در خصوص چگونگی ادامه فعالیت خط تولید و نیز پروانه فعالیت تولید کننده، حسب مورد  اخذ تصمیم خواهد شد .

کمبود ماده موثره بیش از 2 برابر دامنه حد مجاز استانداردFAO .

کم فروشی بیش از 5% حجم و یا وزن اعلام شده.

استفاده از هرگونه مواد همراه غیر مجاز (حلال ها) ، پس از اعلام ممنوعیت .

 

ب) واردکنندگان سموم اماده مصرف:


1.    در صورت حصول نتیجه غیرقابل قبول کنترل کیفی در نمونه های بدو ورود و یا نظارتی، مرتبط با شاخص های غیر از ماده موثره و نیز ماده موثره در محدوه کمتر از دو برابر حد مجاز استاندارد (FAO و یا کارخانه سازنده اصلی )، و قابل اصلاح      

   نوبت اول، ضمن دریافت اخطار کتبی ، واردکننده ملزم به جمع آوری و اصلاح با نظارت کامل سازمان حفظ نباتات( ارایه مستندات عقد قرارداد با فرمولاتور داخلی برای اصلاح، اعلام برای نمونه برداری مجدد و دریافت تایید) و سپس توزیع خواهد بود.

     نوبت دوم، ضمن طی مراحل فوق الذکر، واردکننده از ورود سم از منبع یا منابع مورد نظر منع خواهد شد.

     نوبت سوم، وارد کننده، کلاً از وارد نمودن سم مورد نظر برای همیشه محروم خواهد شد.

2.    چنانچه غیرقابل قبول بودن نتیجه کنترل کیفی سم در محدوده تقلب( بیش از دو برابر محدوده حد مجاز تعیین شده از سویFAO و یا کارخانه سازنده اصلی باشد) ضمن لزوم عودت سم به مبدا، واردکننده برای همیشه از وارد نمودن سم مورد نظر محروم خواهد شد.

3.       در صورت تکرار موارد تقلب در 3 نوبت در محدوده زمانی سه ساله پروانه واردات سموم شدکت وارد کننده لغو خواهد شد.


ج) تذکرات و موارد عمومی:


چنانچه بدلایل فوق الذکر، تولید کننده فاقد صلاحیت ساخت یک قلم از سموم تشخیص داده شود و باقیمانده ای از ماده موثره تدارک شده نزد آن باشد ملزم به تحویل ماده موثره به یک تولید کننده مجاز داخلی واجد صلاحیت با هماهنگی این سازمان خواهد بود.

استفاده از برچسب غیر مجاز، افزودن موارد غیر پس از تایید برچسب، استفاده از عناوین و نام های تجاری غیرمجاز و تایید شده توسط سازمان حفظ نباتات تخلف محسوب میگردد که:

     در نوبت اول ضمن اخطار کتبی و لزوم اصلاح برچسب، تولیدکننده و یا واردکننده برای یکسال از تدارک سم مورد نظر محروم خواهد شد.

     در نوبت دوم، محرومیت از تولید یا ورود سم مذکور برای پنج سال اعمال خواهد شد.

     در نوبت سوم، نسبت به تعلیق پروانه فعالیت(حداقل برای مدت 5 سال) اخذ تصمیم خواهد شد.

تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به درج تاریخ تولید و تاریخ انقضای مصرف سموم بهنگام بسته بندی می باشند و در صورت مشاهده تخلف

در نوبت اول، ضمن اخطار کتبی، موظف به اصلاح خواهد بود.

در نوبت دوم برای مدت سه سال از تولید و ورود سم مذکور محروم خواهد شد.

در نوبت سوم برای مدت پنج سال از تولید و ورود سم مذکور و یا تعلیق پروانه فعالیت اخذ تصمیم خواهد شد.

پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکتهای واردکننده و یا فرمولاتور پس از دریافت سه اخطار کتبی (در یک دوره دوساله) که به تشخیص سازمان حفظ نباتات و برحسب موارد تخلف و یا تقلب صادر می شود، لغو و شرکت ملزم به جایگزین خواهد بود.

 

فتوحی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

 

رونوشت به :

•         جناب آقای مهندس نیکبخت معاون محترم برنامه ریزی واقتصادی برای استحضار

•         جناب آقای مهندس خشنود سرپرست محترم معاونت تولیدات گیاهی برای استحضار

•          جناب آقای مهندس کرمی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی برای استحضار

•         معاونت مبارزه باآفات برای اطلاع وپیگیری

•         انجمن تولید کنندگان سموم برای آگاهی و اطلاع رسانی لازم

•         سازمان جهاد کشاورزی استان .......................مدیریت حفظ نباتات برای اطلاع

•         مدیریت پیش آگاهی و مهار عوامل خسارتزا برای اطلاع

•         مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی برای اطلاع

•         مدیریت مبارزه شیمیایی و بیولوژیک برای پیگیری

•         اداره حراست سازمان برای اطلاع

•         اداره روابط عمومی و امور بین الملل برای درج درسایت اینترنتی سازمان


منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهدستورالعمل واردات سم وتکنیکال (ساخت سموم)
برچسب ها : تولید ,سموم ,نوبت ,مورد ,موثره ,کننده ,ماده موثره ,محروم خواهد ,تولید کننده ,اخطار کتبی ,برای اطلاع ,مذکور محروم خواهد ,مجاز استاندارد مربوطه ,تع

برون سپاری تولید و واردات کالاها تحت برند شرکت های ایرانی

:: برون سپاری تولید و واردات کالاها تحت برند شرکت های ایرانی


1395/7/25

1 -با هدف اطلاع فعالین اقتصادی از الزامات بند «ج» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا

و ارز و ضرورت اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تخصصی

مربوطه (معاونت امور صنایع) در هنگام ثبت سفارش و به صورت الکترونیکی به

واردکننده اطلاع رسانی و انجام ثبت سفارش واردات کالاهای ساخت سایر کشورها و

تحت برند شرکت های داخلی تا تدوین و ارایه ضوابط مربوطه توسط دفاتر تخصصی

و ابلاغ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی منوط و مشروط به اخذ موافقت از معاونت

امور صنایع و دفاتر تخصصی مربوطه می باشد.

2 -با عنایت به ابلاغ دستورالعمل چگونگی ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی از سوی

مقام عالی وزارت مطابق ماده (4 (قانون حمایت از مصرف کننده و از آنجاییکه در این

دستورالعمل اعطاء نمایندگی فقط به برندهای خارجی دارای کارخانه تولیدی، مجاز

اعلام گردیده و دادن نمایندگی به برندهای بدون کارخانه (تولید کارمزدی و برون-

سپاری) لحاظ نگردیده است. بنابراین برای کالاهای مشمول این دستورالعمل مانند

خودرو، موبایل، لوازم خانگی و پوشاک، تکلیف روشن بوده و ثبت سفارش این کالا

منوط به داشتن گواهی نمایندگی از مرکز اصناف می باشد.

منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهبرون سپاری تولید و واردات کالاها تحت برند شرکت های ایرانی
برچسب ها : معاونت ,نمایندگی ,سفارش ,دستورالعمل ,امور ,تخصصی ,معاونت امور ,برون سپاری ,دفاتر تخصصی ,امور صنایع ,تخصصی مربوطه

بیانیه ماموریت سازمان جهانی گمرک

:: بیانیه ماموریت سازمان جهانی گمرک

سازمان جهانی گمرک یک تشـکیلات مسـتقل و فـرا دولتـی اسـت کـه ماموریـت آن افـزایش کـارایی و

اثربخشی گمرکات عضو بوده و از این رو بـه اعضـاء کمـک مـینمایـد تـا در توسـعه ملـی کشـور خـود،

خصوصاً در حوزههای تسهیل تجارت، کسب درآمد، محافظت از جامعه و امنیت ملی مشـارکتی مثمرثمـر

داشته باشند.

منبع : ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاورهبیانیه ماموریت سازمان جهانی گمرک
برچسب ها : جهانی گمرک ,سازمان جهانی

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com

پاپ کده | کسب درآمد از پاپ آپ چیست , کسب درآمد از پاپ آپ در بلاگفا , کسب درامد از پاپ آپ خارجی , کسب درآمد با پاپ آپ , اس پاپ آپ - سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد ازطریق پاپ آپ , کسب درآمد از اینترنت پاپ آپ , کسب درامد اینترنتی پاپ اپ , اموزش کسب درامد از پاپ اپ , نحوه کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از پاپ آپ , بهترین سایت کسب درآمد از پاپ آپ , اسکریپت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از پاپ اپ فیس نما , بهترین سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد بالا از پاپ آپ , بیشترین کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از بهترین پاپ آپ ها , بهترین سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , چگونه از پاپ اپ کسب درامد کنیم , نحوه کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از طریق پاپ آپ - poppop , معرفی سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , معرفی سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , سامانه کسب درآمد از پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درآمد از راه پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ شرکت راه گستر قرن , چگونگی کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از تبلیغات پاپ آپ